Ministryně financí jmenovala dva členy správní rady Garančního systému finančního trhu

Praha, 7. ledna 2020 - Jelikož začátkem roku 2020 uplynulo funkční období dvou členů správní rady Garančního systému finančního trhu, jmenovala ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. dne 6.1.2020 dva členy (staro)nové.

Ing. Karel Bauer funkci člena a zároveň místopředsedy správní rady zastával již v minulém období a nyní mu bylo novým jmenováním funkční období prodlouženo do roku 2025. Ing. Karel Bauer je ředitelem sekce bankovních obchodů v České národní bance. Novým členem správní rady je JUDr. Alex Ivančo, Ph.D., který byl jmenován taktéž do roku 2025. JUDr. Alex Ivančo, Ph.D. je ředitelem odboru Finanční trhy III na Ministerstvu financí a ve funkci člena správní rady nahradí Mgr. Ondřeje Landu. V souladu se zákonem o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu je správní rada Garančního systému pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období 5 let a mohou být jmenováni i opakovaně. Kompletní složení správní rady je zveřejněno zde.


Zpět na seznam aktualit