Jak se zorientovat v pojištění vkladů? Poradí vlogy Garančního systému finančního trhu

Praha, 20. května 2021 - Garanční systém finančního trhu (GSFT) na svém webu a Facebookovém profilu uveřejnil první z pětice vlogů s výkonnou ředitelkou GSFT Renátou Kadlecovou. V úvodním vlogu se lidé můžou dozvědět, jak funguje Garanční systém a jak probíhá způsob výplaty náhrad vkladů.

Historicky první vlog Garančního systému si několik dní po jeho uveřejnění na Facebooku pustilo přes 10 tisíc diváků.

Ve videu výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová informovala o změně tzv. vyplácející banky. Od 20. dubna letošního roku se totiž nově vyplácející bankou pro případ krachu finanční instituce a pro následnou výplatu náhradu vkladů stala Komerční banka.

Spolu s vlogem Garanční systém spustil i krátký kvíz, který měl za úkol ověřit znalosti diváků. Kvízu se zúčastnilo bezmála 500 diváků videa, kteří odpovídali na otázky o pojištění vkladů. Dobrou zprávou je, že téměř 65 % lidí odpovědělo správně na otázku, že pojištění vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a kampeličkách je automatické a klienti finančních institucí si jej nemusí zakládat. Naopak jen málo osob odpovědělo správně na otázku o tom, jaké finanční produkty jsou pojištěné: celých 37 % dotázaných si nesprávně myslelo, že do pojištění vkladů spadá i penzijní pojištění.

A co zazní v dalších vlozích? Renáta Kadlecová bude hovořit o tom, jaké finanční produkty jsou či nejsou ze zákona pojištěny a proč, jak v Česku historicky probíhala výplata náhrad vkladů anebo o tom, jak probíhá výplata vkladů bank, které na území České republiky nemají sídlo, ale pouze pobočku.

Vzdělávací materiály - nová kapitola na webu Garančního systému .

Všechny vlogy po jejich uveřejnění najdou lidé na webu GSFT pod jednou záložkou spolu s dalšími vzdělávacími materiály, které Garanční systém v loňském roce uveřejnil. Jedná se o videoseriál o pojištění vkladů a sadu kvízů pro děti i dospělé, které mají za úkol ověřit znalosti z oblasti finančnictví a pojištění vkladů.

Ve videoseriálu zaznívají odpovědi na nejčastější otázky klientů finančních institucí – tedy co se děje v případě krachu instituce, zda skutečně lidé dostanou vyplaceny náhrady vkladů a také například odkud bere Garanční systém prostředky k výplatě náhrad vkladů.


Zpět na seznam aktualit