Garanční systém zahajuje předběžnou tržní konzultaci pro veřejnou zakázku k zajištění výplaty náhrad vkladů

Praha, 13. srpna 2020, Garanční systém finančního trhu zahajuje předběžnou tržní konzultaci s možnými poskytovateli služby spočívající v zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů v dalším čtyřletém období

Předmětem zvažované veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody na jejímž základě budou uzavírány realizační smlouvy, jejichž předmětem bude zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů oprávněným osobám postupem dle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Garanční systém zvažuje zahájení zadávacího řízení specifickou formou jednacího řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Významnou výhodou uvedeného postupu je možnost jednat s účastníky zadávacího řízení o klíčových zadávacích podmínkách, které lze následně vhodným způsobem modifikovat, a to s ohledem na možnosti účastníků zadávacího řízení. V této souvislosti lze zejména uvažovat s jednáním a úpravou parametrů týkajících se smluvních podmínek.

Z uvedeného důvodu se Garanční systém rozhodl prostřednictvím předběžné tržní konzultace představit potenciálním dodavatelům základní parametry zvažovaného modelu zadávacího řízení a zároveň otevřít diskusi s relevantními dodavateli na trhu ohledně možností realizace předmětu plnění Veřejné zakázky. Cílem předběžné tržní konzultace bude zejména identifikovat možnosti dodavatelů v návaznosti na aktuální situaci na tuzemském trhu.

Potenciální poskytovatelé výše uvedené služby mohou projevit zájem účastnit se uvedené tržní konzultace zasláním e-mailu kontaktním osobám, kterými jsou:

a to nejpozději do pátku 21. 8. 2020 do 11:00 hod.

Výzvu k účast na předběžné tržní konzultaci, která obsahuje bližší informace naleznete zde.


Zpět na seznam aktualit