Fond pojištění vkladů upozorňuje, že DOUBLE INVESTMENTS Limited - organizační složka ČR, IČ 292 15 951, není účastníkem systému pojištění vkladů v ČR.

Tudíž se na žádné její produkty nevztahuje pojištění vkladů garantované českou legislativou a zastřešené Fondem. Zároveň Fond pojištění vkladů upozorňuje, že podle všech jemu dostupných informací ani anglická společnost Double Investments Limited není účastníkem evropského, resp. anglického, systému pojištění vkladů.

 

Neúčast v systému pojištění vkladů je dána již samotným faktem, že v době vydání tohoto vyjádření ani organizační složka ani britská společnost nemají charakter banky či oprávněné finanční instituce dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak nemají bankovní licenci, která by takovou účast umožňovala. Tuto skutečnost je možno zjistit z veřejně dostupných dat obchodních rejstříků.

Fond při této příležitosti opět apeluje na střadatele, aby si včas zjistili informace o subjektech, kterým své prostředky hodlají svěřit.

Česká národní banka již dne 24. září 2010 vydala upozornění, že společnost Double Investments Limited nemá povolení k působení na finančním trhu v České republice.

S případnými otázkami ohledně finančních produktů a činnosti společnosti Double Investments Limited se laskavě obracejte nikoli na Fond pojištění vkladů, ale na Českou národní banku, do jejíž pravomoci spadá dozor nad finančním trhem ČR.


Zpět na seznam aktualit