Fond pojištění vkladů prostřednictvím poboček České spořitelny začíná dnes vyplácet náhrady pojištěných vkladů klientům Metropolitního spořitelního družstva

Průměrná výše vkladu na jednoho klienta v záložně MSD je 888 075 Kč Téměř polovinu klientů záložny MSD tvoří lidé starší 56 let Nejvíce vkladatelů záložny MSD je ze dvou největších měst ČR – Prahy a Brna

Praha, 27. ledna 2014Téměř 14 tisíc klientů Metropolitního spořitelní družstva si v některé z 627 poboček České spořitelny od dnešního dne může přijít vyzvednout náhradu pojištěných vkladů ze zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva. Vypláceny budou částky do maximální výše pojištění vkladů, která je 100 tisíc EUR na jednoho vkladatele (2 744 000 Kč dle kursu 27,440 Kč/EUR ze dne 27. 12. 2013).

 

Výplata náhrad vkladů z Metropolitního spořitelního družstva (dále „MSD“) je dnes zahájena v síti České spořitelny. Kompletní přehled vyplácejících poboček je možné nalézt na internetové adrese zde, případně se informovat na bezplatné zákaznické lince České spořitelny (ČS) na telefonním čísle 800 207 207.

Nárok na výplatu náhrady vkladu má celkem 13 622 klientů zkrachovalé záložny, přičemž průměrná výše vkladu na jednoho klienta je 888 075 Kč.

Částku do 300 000 Kč mělo v záložně uloženo 33 % klientů, 300 000 až 1 milion Kč pak 31 % zákazníků a více než 1 milion Kč pak 38 % střadatelů.

Mezi klienty Metropolitního spořitelního družstva bylo i 112 těch, jejichž úspory v den vyhlášení insolvence přesáhly hranici 2 744 000 Kč, tedy maximální možnou sumu, na níž se pojištění vkladů vztahuje. Peníze nad tuto částku v celkové výši 80 milionů korun tak musí nárokovat prostřednictvím insolvenčního řízení.

Na největší nápor žadatelů o výplatu náhrady vkladů jsou připraveny pražské pobočky České spořitelny. Právě v hlavním městě mělo MSD nejvíce klientů (27 %), následuje Brno se 17 % klientů. Z pohledu průměrného věku obsahovalo portfolio zkrachovalé záložny klienty ve věku 56 a více let (47 %), následně ve věku 36 až 55 let (36 %) a 18 až 35 let (18 %).

„Výplata náhrad vkladů je připravena. Klienti MSD tak nyní musí pouze přijít s platným občanským průkazem či pasem na pobočky České spořitelny, případně se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci, a peníze jim až do výše limitu budou převedeny na jiný účet či vyplaceny v hotovosti,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

 

O Metropolitním spořitelním družstvu:

Metropolitní spořitelní družstvo bylo založeno v srpnu roku 1999 jako malá regionální záložna se sídlem v Brně. Zakládajících členů bylo 30 a postupně se členská základna rozšiřovala až na více než 14 000 členů. Rozšířila se i síť poboček, které fungovaly v deseti krajských městech. I díky těmto krokům se MSD stalo největší záložnou v České republice.

Dne 7. 5. 2013 vydala Česká národní banka Rozhodnutí o předběžném opatření, které družstevní záložně ukládalo zdržet se jakéhokoliv jednání spočívajícího v přijímání vkladů od svých členů. Zároveň byly na podnět Vrchního státního zastupitelství v Praze zablokovány finanční prostředky družstva. Metropolitní spořitelní družstvo nemohlo přijímat ani vyplácet žádné vklady.

Dne 27. 12. 2013 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Dne 27. 1. 2014 Fond pojištění vkladů začíná vyplácet náhrady vkladů klientů MSD a stává se tak jeho největším věřitelem.


Zpět na seznam aktualit