Fond pojištění vkladů prostřednictvím poboček České spořitelny vyplácí náhrady pojištěných vkladů klientům WPB Capital

Praha, 13. října 2014 – Téměř 7 tisíc klientů záložny WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci (dále také „WPB“ či „WPB Capital“) si v některé z 627 poboček České spořitelny od zítřejšího dne (14. října 2014) může přijít vyzvednout náhradu pojištěných vkladů ze zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital. Vypláceny budou částky do maximální výše pojištění vkladů, která je 100 tisíc EUR na jednoho vkladatele, tedy 2 752 000 Kč dle kurzu 27,520 Kč/EUR ze dne 18. září 2014.

  • FPV bude vyplácet 6 880 klientů záložny WPB Capital, celkem vyplatí 2,787 miliardy Kč
  • Nejvíce vkladatelů záložny WPB je z Prahy a středních Čech
  • Výplata bude probíhat na více než šesti stovkách poboček České spořitelny

Výplata náhrad vkladů klientům WPB Capital bude zítra zahájena v síti České spořitelny. Kompletní přehled vyplácejících poboček je možné nalézt zde, případně se informovat na bezplatné zákaznické lince České spořitelny na telefonním čísle 800 207 207.

Nárok na výplatu náhrady vkladu má celkem 6 880 klientů zkrachovalé záložny, přičemž průměrná výše vkladu na jednoho klienta mírně přesahuje 400 tisíc Kč. Mezi klienty záložny WPB Capital bylo i sedm takových, jejichž úspory v den oznámení nesolventnosti přesáhly hranici 2 752 000 Kč, tedy maximální možnou sumu, na níž se pojištění vkladů vztahuje. Peníze nad tuto částku v celkové výši 42,622 milionů Kč tak musí nárokovat v likvidačním řízení. Většinu těchto finančních prostředků ale tvoří vklad jediného klienta, který měl v záložně uloženo více než 39 milionů Kč.

Na největší nápor žadatelů o výplatu náhrady vkladů jsou připraveny pražské pobočky České spořitelny. Právě v hlavním městě měla záložna WPB Capital nejvíce klientů (3 350). Po české metropoli pak následují střední Čechy, kde měla záložna 900 klientů.

Fond pojištění vkladů bude rovněž zprostředkovávat výplatu náhrad vkladů i zahraničním klientům, kterých je celkem 80. Nejvíce ze Slovenska a Německa.

„Výplata náhrad vkladů je připravena. Klienti záložny WPB Capital tak počínaje zítřkem musí pouze přijít s platným občanským průkazem či pasem na pobočky České spořitelny, případně se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci, a peníze jim až do výše limitu budou převedeny na jiný účet či vyplaceny v hotovosti,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová, která žadatelům radí, aby si ještě před cestou na pobočku České spořitelny raději překontrolovali platnost svého občanského průkazu. „Pozornost je třeba věnovat při uvádění správného čísla účtu, na který žadatel bude chtít náhradu vkladu převést. V minulosti se nám stalo, že klienti poměrně často z nepozornosti uváděli nepřesné údaje,“ dodává Kadlecová.

Pro FPV je výplata náhrad vkladů klientům záložny WPB Capital čtvrtou nejvyšší výplatou v jeho dvacetileté historii. Před zahájením výplat má FPV k dispozici 20,3 miliard korun.

Vývoj ukončení činnosti záložny WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci

Dne 7. 4. 2014 spořitelní družstvo WPB Capital obdrželo Rozhodnutí České národní banky, které této finanční instituci odnímá povolení působit jako družstevní záložna.

Dne 24. 6. 2014 Česká národní banka odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. ČNB zároveň podala návrh soudu na jmenování likvidátora.

Dne 18. 9. 2014 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital, spořitelní družstvo, dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Fond ihned požádal likvidátora tohoto spořitelního družstva o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Dne 14. 10. 2014 Fond pojištění vkladů zahajuje výplatu náhrad vkladů klientům záložny a stává se tak největším věřitelem zkrachovalé záložny WPB Capital.


Zpět na seznam aktualit