Fond pojištění vkladů pomáhá klientům českých bank, záložen a stavebních spořitelen už dvacet let. Za dobu své existence vyplatil 42,2 miliard korun.

Praha, 18. prosince 2015 – Psal se rok 1995 a na základě zákona o bankách začala fungovat kancelář Fondu pojištění vkladů (FPV). Jedno od té doby zůstalo stejné – částka, kterou FPV klientům finančních institucí v případě jejich krachu garantoval, byla stejně jako dnes 100 tisíc. Tehdy to ale bylo sto tisíc korun, dnes je to 100 tisíc euro.

V úplném začátku se institut pojištění vkladů vztahoval pouze na klienty bankovních ústavů. Už v průběhu prvního roku existence se ale rozšířil i na klienty stavebních spořitelen. A i v prvním roce došlo na první výplaty poté, co zkrachovala Česká banka, a. s. První výplata náhrad vkladů klientům této banky však nebyla zdaleka nejvyšší.

Historicky největší výplata vkladů přišla po krachu Union Banky v roce 2003, která si vyžádala výplatu náhrad vkladů ve výši 12,4 miliardy korun. Dalších necelých 12 miliard korun bylo od konce ledna 2014 vyplaceno klientům Metropolitního spořitelního družstva. Na třetí příčce z hlediska výplat skončil krach Moravia banky v roce 1999, jejímž klientům se vyplatilo přes 6 miliard korun.

„U výplat vysokých náhrad vkladů jsme v minulosti měli možnost v maximální možné míře prověřit do detailu pilovaný systém výplat, kdy jsme v zákonné lhůtě dvaceti pracovních dnů museli zajistit vyplacení náhrad vkladů i více než deseti tisícům vkladatelů. Nastavené a prověřované systémy fungují, a proto dnes víme, že na základě nových pravidel budeme od 1. 6. příštího roku schopni případné podobné výplaty provádět už během pouhých sedmi pracovních dnů,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Maximální možná náhrada byla 100 tisíc korun

Pro klienty do institutu pojištění vkladů spadajících finančních ústavů bylo a stále je zásadní také to, do jaké výše jsou jejich vklady pojištěny. I to se v průběhu let měnilo. Zpočátku bylo pojištěno 80 % vkladu do maximální výše 100 tisíc korun. Od roku 1998 pak došlo ke změně, kdy bylo pojištěno 90 % vkladu do výše 400 tisíc korun. Od roku 2001 byly pojištěny i devizové vklady a byl opět zvýšen strop pojištění. Celkově byla kryta částka až do výše 25 tisíc euro.

„V reakci na finanční krizi v roce 2008 přistoupila Evropská komise k úpravě evropských směrnic týkajících se systémů pojištění vkladů a došlo ke zrušení desetiprocentní spoluúčasti klientů pojištěných bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen. Současně byla navýšena maximální částka pojištěných vkladů na 50 000 euro,“ dodává Renáta Kadlecová. Od 31. 12. 2010 pak došlo ke zdvojnásobení limitu pojistného krytí, které dosáhlo současné úrovně, tedy 100 tisíc euro pro jednoho vkladatele na jednu banku.

Fond za dobu své existence vyplatil 42,2 miliard korun a v současné době hospodaří s částkou 28,8 miliard korun, které na jeho účet odvedly banky, družstevní záložny a stavební spořitelny formou pravidelných čtvrtletních odvodů. V letošním roce banky odváděly 0,04 procenta z objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelny 0,02 % a záložny 0,08 % z objemu pojištěných vkladů.

„Od vzniku Fondu jsme bez velkých problémů a v zákonné lhůtě v rámci náhrad vkladů vyplatili více než 300 tisíc klientů jednadvaceti zkrachovalých finančních institucí. Věřím, že i to přispělo k faktu, že důvěra českých střadatelů v český bankovní systém je velmi vysoká,“ říká Renáta Kadlecová.

Fond čekají změny

Fond pojištění vkladů v příštím roce, po dvaceti letech existence, čekají zásadní změny. Bude se transformovat na Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“), který vznikne na jeho základech. Kromě FPV bude dalším pilířem Garančního systému také Fond pro řešení krize.

„Výsledkem změny má být stabilnější a robustnější institut, který bude mít větší počet nástrojů výrazně snižující riziko krachu bank, družstevních záložen nebo stavebních spořitelen. Pro jejich klienty to bude znamenat vyšší bezpečí uložených peněz a rychlejší přístup ke svým úsporám v případě, že by ke krachu některé z pojištěných institucí došlo,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Milníky v historii Fondu pojištění vkladů

duben 1995 - zahájení činnosti kanceláře Fondu pojištění vkladů

1995 - krach první banky od počátku existence Fondu (Česká banka, a.s.)

2001 - rozšíření pojištění na vklady vedené v cizí měně a navýšení maximálního limitu ze 400 000 Kč na 25 000 euro

2003 - ČNB označila Union banku za insolventní, Fond zahájil největší výplatu náhrad vkladů ve své historii (12,5 mld. Kč, 130 tisíc klientů)

2003 - poslední krach banky v historii České republiky (Plzeňská banka, a.s.)

2006 - zapojení družstevních záložen do systémů pojištění vkladů

2008 - ukončena výplata klientů zkrachovalé Plzeňské banky

2008 - zrušení 10% spoluúčasti klientů a navýšení maximálního limitu z 25 000 euro na 50 000 euro

2009 - zahájení příprav přechodu na nový, zrychlený systém výplaty náhrad vkladů z dílny Evropské komise

2011 - zvýšení limitu pojistného krytí na 100 000 euro, zkrácení výplatní lhůty na 20 pracovních dní

2011 - zahájena výplata náhrad vkladů Vojenské družstevní záložny

2012 - zahájena výplata náhrad vkladů UNIBON, spořitelního a úvěrního družstva

2012 - ČNB schválila dluhopisový program FPV s dobou trvání 10 let a v nejvyšším objemu nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu 100 mld. Kč

2013 - novými vyplácejícími bankami se staly Česká spořitelna, a.s. a GE Money Bank, a.s.

2013 - zahájena výplata náhrad vkladů Úvěrního družstva PDW, Praha

2014 - zahájena výplata náhrad vkladů Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci a WPB Capital, spořitelní družstvo

2015 - 20 let existence Fondu pojištění vkladů


Zpět na seznam aktualit