EFDI vydalo za podpory EBA návrh dohody o spolupráci mezi systémy pojištění vkladů

Brusel, 15. září 2016 - Evropské fórum pojistitelů vkladů (EFDI) dne 15. září za podpory Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) zveřejnilo návrh Dohody o spolupráci a prováděcí Pravidla, jenž doporučuje systémům pojištění vkladů ze zemí Evropské Unie k uzavření.

Dohoda představuje zásadní milník v činnosti EFDI, jejímž cílem je sdílení zkušeností a podpora ochrany vkladatelů a finanční stability. Na vzniku této Dohody se podílelo 40 členů EFDI z celé Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Je důkazem vysoce efektivní spolupráce mezi systémy pojištění vkladů napříč Evropskou unií.

V souladu se Směrnicí 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů jsou systémy pojištění vkladů ze zemí EU povinny provést výplatu náhrad vkladatelům poboček zahraničních bank v souladu s pokyny a na účet domovského systému pojištění vkladů, kde byla pobočka pojištěna.

Dohoda představuje rámec pro přeshraniční výplaty, převod peněžních prostředků a vzájemné poskytování úvěrů mezi jednotlivými systémy pojištění vkladů.

Po dvouleté intenzivní spolupráci mezi členskými zeměmi EFDI vznikl návod a metodika pro zavedení funkčních a technických opatření pro přeshraniční výplatu – adresování požadavků na zpracování dat a procesů, krizovou komunikaci a financování.

EBA vydala pokyny k dohodám o spolupráci, jenž jsou požadovány Směrnicí 2014/49/EU. Potvrdila, že návrh dohody EFDI splňuje tyto pokyny a dále „vyzývá členy EFDI … k uzavření této dohody“.

EFDI děkuje Evropskému orgánu pro bankovnictví za její podporu a spolupráci. V soulady s pokyny EBA mají být dohody uzavřeny do 8. prosince 2016.


Zpět na seznam aktualit