Garanční systém finančního trhu obdržel od insolvenčního správce Československého úvěrního družstva dodatečné údaje pro výplatu náhrad dalším klientům družstva

Praha, 22. prosince 2021 – Garanční systém finančního trhu dne 17. prosince 2021 dodatečně obdržel od insolvenčního správce Československého úvěrního družstva v likvidaci (dále jen „ČSÚD“) údaje k výplatě tzv. Základních náhrad pohledávek z vkladů dalších 516 klientů ČSÚD v celkové výši 2,6 milionu korun.

Tyto údaje byly předány Komerční bance, a.s., která bude na svých vybraných pobočkách provádět výplaty náhrad pohledávek z vkladů i pro tyto dodatečně označené klienty ČSÚD. Výplaty budou probíhat až do dne 11. srpna 2024. Celková výše náhrad, kterou Garanční systém klientům ČSÚD vyplatí, činí 52,3 milionu korun.


Zpět na seznam aktualit