Banky, stavební spořitelny a kampeličky za prvních šest měsíců roku 2015 do Fondu pojištění vkladů odvedly přes 2,2 mld. Kč. Příjem meziročně vzrostl o 196 milionů.

Celkové rezervy Fondu ke konci srpna byly 26,37 miliard Kč Více než 200 milionů Kč Fond vyplatil klientům zkrachovalých záložen Přes 4 miliardy Kč v červenci přinesly zisky z probíhajících konkurzních řízení

Praha, 22. září 2015 – Účastníci systému pojištění vkladů za první pololetí letošního roku odvedly do Fondu pojištění vkladů (dále i Fond) částku 2,236 miliardy korun. Oproti stejnému období za rok 2014 to znamená navýšení o 196 milionů korun.

Finanční rezervy Fondu se v prvním pololetí 2015 snížily o vyplacené náhrady vkladů u třech probíhajících výplat náhrad klientům zkrachovalých družstevních záložen. Konkrétně se jednalo o klienty záložny UNIBON (vyplaceno 103 835 Kč), klienty záložny WPB (vyplaceno 181 755 014 Kč) a klienty Metropolitního spořitelního družstva (vyplaceno 19 026 401 Kč). Celkem se tak částka vyplacených náhrad vkladů vyšplhala přes 200 milionů korun.

„Další výplaty budou v těchto případech pokračovat, pouze už očekáváme, že nebudou v takové výši. Výjimkou je záložna UNIBON, kde v červenci 2015 uplynula tříletá promlčecí lhůta a výplaty náhrad vkladů jsou již zastaveny. Do března příštího roku bude také probíhat výplata náhrad vkladů vedených u Úvěrního družstva PDW, Praha,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová, podle níž bylo klientům záložny UNIBON Fondem pojištění vkladů vyplaceno celkem více než 1,8 mld. korun, což představuje 99,97 % celkové částky, na níž měli nárok.

Kladně se na finančním zůstatku Fondu v posledních měsících projevil přísun peněz z probíhajících konkurzních řízení. Konkrétně se zůstatek Fondu zvýšil o 4,071 miliardy korun. „Naprostou většinu představuje platba v rámci insolvenčního řízení záložny Metropolitní spořitelní družstvo, která představovala 4,062 miliardy korun,“ uvedla Renáta Kadlecová.

I díky této částce tak množství finančních prostředků Fondu narůstá. Jeho rezervy se k 31. 8. 2015 vyšplhaly na celkových 26,37 miliard korun.

Přehled institucí zapojených do systému pojištění vkladů a další potřebné informace naleznete na stránkách Fondu pojištění vkladů www.fpv.cz a FB profilu https://www.facebook.com/gsft.cz.


Zpět na seznam aktualit