Banky do Garančního systému letos odvedou méně peněz než v roce 2015

Praha, 8. srpna 2016 – Proměna Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu, která nastala 1. ledna 2016, přinesla i změnu v nastavení odvodů finančních prostředků bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen. Ty tak letos do Fondu pro řešení krize a do Fondu pojištění vkladů (FPV) zastřešených Garančním systémem finančního trhu, v souhrnu odvedou o 721 milionů korun méně než v roce minulém.

Obavy bank, záložen a stavebních spořitelen z nárůstu povinných odvodů příspěvků do Garančního systému se nenaplnily. Do FPV za rok 2015 odvedly celkem 4 559,3 mil. Kč a pro rok 2016 jsou Českou národní bankou finančním institucím předepsány odvody v celkové výši 3 838,3 mil. Kč. Pro letošek stanovená částka se bude dělit mezi Fond pro řešení krize (2 958,9 mil. Kč) a Fond pojištění vkladů (879,4 mil. Kč).

V minulém roce do systému pojištění vkladů banky odváděly fixně 0,04 %, stavební spořitelny 0,02 % a družstevní záložny 0,08 % z celkového objemu vkladů. Od 1. ledna 2016 výši odvodů vypočítává a stanoví jednotlivým institucím Česká národní banka na základě vypočtené rizikové váhy. Pravidla výpočtu jsou rozdílná pro Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize. „V celkovém součtu finanční instituce do obou nově vytvořených fondů odvádějí méně než v loňském roce. To je zapříčiněno zejména tím, že Fond pojištění vkladů již dosáhl minimální cílové úrovně stanovené evropskou regulací. Velikost odvodu je závislá na velikosti finanční instituce a jejím rizikovém profilu, který pak ovlivňuje výši rizikového koeficientu stanoveného regulátorem, tedy ČNB,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

Objem prostředků ve Fondu pojištění vkladů dosáhnul již hodnoty 0,8 % objemu pojištěných vkladů, tj. cca 16 mld. Kč, a tudíž mohou být odvody do něj v současné době sníženy. (Celkem je nyní ve Fondu pojištění vkladů 31,1 mld. Kč). Cílová částka Fondu pro řešení krize je stanovena na 1 % objemu pojištěných vkladů (předpoklad je cca 25 miliard Kč v cílovém roce) a k naplnění tohoto fondu by mělo dojít do konce roku 2024, přičemž celkové příspěvky mají činit necelé tři miliardy korun ročně.

Finanční prostředky do Fondu pojištění vkladů jsou odváděny pouze jednou ročně, do 30. června, a to z vkladů podléhajících pojištění. (V praxi to znamená, že pokud má vkladatel na účtu více než 100 000 Euro, banka odvede příspěvek jen za pojištěný vklad, tedy za 100 000 Euro. Pokud banka vede vklad pro instituce vyloučené z pojištění vkladů, pak za tyto finanční prostředky také neodvádí žádné příspěvky do Fondu pojištění vkladů.) Jednou ročně jsou také odváděny příspěvky do Fondu pro řešení krize. Jejich výši stanoví Česká národní banka pro každou finanční instituci nejpozději do 1. května. Základem pro odvod těchto příspěvků je objem dluhů finanční instituce snížený o její kapitál a objem vkladů podléhajících pojištění (za tyto pojištěné vklady již banka hradí příspěvky do Fondu pojištění vkladů.)

Garanční systém finančního trhu po prvním pololetí roku 2016 hospodaří s částkou 33,6 miliard Kč, která je rozdělena na Fond pojištění vkladů (31,1 mld. Kč) a Fond pro řešení krize (2,5 mld. Kč).


Zpět na seznam aktualit