Sberbank CZ vstoupila do likvidace

Praha, 11. května 2022 – V návaznosti na rozhodnutí České národní banky o odnětí licence Sberbank CZ, a.s., které nabylo právní moci dne 30.4.2022, vstoupila Sberbank CZ, a.s. do likvidace a soud jmenoval likvidátora banky.

Městský soud v Praze dne 2.5.2022 jmenoval likvidátorem Sberbank CZ, a.s. paní JUDr. Jiřinu Lužovou, která má zkušenosti již s likvidací ERB bank, a.s. Likvidátor následně oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům Sberbank CZ, a.s. Toto oznámení zároveň zveřejní a vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky do likvidace. To se bude týkat i vkladatelů u Sberbank CZ, a.s., jejichž pohledávka není pojištěna podle zákona o bankách nebo přesáhla zákonný limit pro náhradu pohledávky z vkladu vyplácenou Garančním systémem finančního trhu. Likvidátor zároveň posoudí ekonomickou situaci banky a zhodnotí, zda bude pokračovat likvidace nebo bude podán insolvenční návrh. Pro více informací doporučujeme sledovat webové stránky Sberbank CZ.

Případné dotazy k likvidaci Sberbank CZ, a.s. je možno zasílat na e-mailovou adresu: likvidace.reklamace@sberbank.cz.


Zpět na seznam aktualit