Garanční systém finančního trhu zahajuje předběžnou tržní konzultaci pro veřejnou zakázku na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Praha, 16. května 2023 - Garanční systém finančního trhu zahajuje předběžnou tržní konzultaci s možnými poskytovateli, kteří by zajistili výplatu náhrad pohledávek z vkladů v dalším období od r. 2025.

Předmětem zvažované veřejné zakázky bude uzavření nové rámcové dohody na služby zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů v období od dubna 2025. Zadavatel hledá kvalitního a stabilního partnera, který bude zárukou řádného zajištění této služby v případě, kdy se některý z dotčených subjektů (tj. banka, pobočka banky ze zemí mimo EU, stavební spořitelna nebo družstevní záložna, případně banka ze zemí EU, která v ČR podniká prostřednictvím pobočky a je pojištěná u zahraničního systému pojištění vkladů, s nímž Garanční systém uzavřel dohodu o spolupráci) stane neschopným dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

S ohledem na osobité aspekty veřejné zakázky se Garanční systém finančního trhu rozhodl prostřednictvím předběžné tržní konzultace představit potenciálním dodavatelům základní parametry zvažované veřejné zakázky a zároveň otevřít diskusi ohledně možností realizace předmětu plnění veřejné zakázky.

Žádost o účast na předběžné tržní konzultaci, která obsahuje bližší informace, a registrační formulář si můžete stáhnout na profilu zadavatele v sekci "Dokumenty".


Zpět na seznam aktualit