Informace pro klienty Sberbank CZ, a.s., v insolvenčním řízení v režimu oddlužení: Na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti pozastavuje Garanční systém finančního trhu výplatu náhrady vkladů klientům Sberbank CZ, a.s. v insolvenčním řízení v režimu oddlužení

Praha, 23. března 2022 – Garanční systém finančního trhu pozastavuje od 23. března 2022 výplatu náhrady vkladů v případech, kdy je ve vztahu ke skutečnému vlastníku prostředků vedeno insolvenční řízení v režimu oddlužení.

Garanční systém dosud v případech, kdy insolvenční správce označil vůči Sberbank CZ, a.s. jako skutečného vlastníka prostředků insolvenčního dlužníka (tj. i dlužníka v oddlužení), a výplatě náhrady pohledávky z vkladu takto označené osobě nebrání výslovné zákonné ustanovení (jako v případě konkurzu), vyplácel náhradu pohledávky z vkladu takto majitelem účtu (insolvenčním správcem) oznámené osobě. Garanční systém však obdržel dne 22. března 2022 stanovisko Ministerstva spravedlnosti, které vykládá postup výplaty náhrad v případě dlužníků v oddlužení odchylně, a to tak, že náhrady mají být vyplaceny k rukám insolvenčních správců. Garanční systém se proto obrátil na Ministerstvo financí se žádostí o stanovisko k výkladu příslušných zákonných ustanovení upravujících výplatu náhrad pohledávek z vkladů v případě osob, u kterých je vedeno insolvenční řízení v režimu oddlužení.

Tato skutečnost se, dle informací, které má prozatím Garanční systém k dispozici, týká zhruba 6 000 klientů Sberbank CZ, a.s. Jakmile Garanční systém získá od Ministerstva financí stanovisko k výkladu příslušných zákonných ustanovení, bude informovat o dalším postupu při výplatách náhrad vkladů.

Výplata náhrady vkladů klientů Sberbank CZ, a.s., vedených na účtech advokátní či notářské úschovy a insolvenční majetkové podstaty, byla zahájena 16.3.2022. Pokud o výplatu náhrady vkladů u KB, a.s., požádá klient oslovený dopisem Garančního systému identifikovaný jako skutečný vlastník prostředků insolvenčního dlužníka, a bude-li se jednat o dlužníka v oddlužení, bude pracovníkem Komerční banky, a.s., informován o aktuálním pozastavení výplaty náhrad. O dalším postupu budou klienti informováni neprodleně po obdržení stanoviska k příslušným zákonným ustanovením.Zpět na seznam aktualit