Garanční systém finančního trhu vydává technickou emisi dluhopisů v rámci zátěžového testování

Praha, 18. května 2023 – V rámci zátěžového testu finanční připravenosti vydává Garanční systém finančního trhu emisi dluhopisů v souvislosti se správou jeho jmění umístěného ve Fondu pojištění vkladů.

Garanční systém finančního trhu pravidelně provádí na základě příslušných pokynů EBA zátěžové testy s cílem prověřit jeho připravenost plnit úkoly v oblasti výplaty náhrad vkladů. V roce 2023 je zátěžový test zaměřen na test mechanismu financování, který je založen na prodeji dluhopisů na primárním nebo sekundárním trhu. V rámci tohoto testu Garanční systém finančního trhu realizuje dne 19. května 2023 technickou emisi dluhopisů GSFT FPV 0,00/23, ISIN CZ0001006977 v objemu 6 mil. Kč a splatností 6 měsíců.


Zpět na seznam aktualit