Garanční systém finančního trhu vydal Výroční zprávu za rok 2016

Praha, 13. července 2016 – Garanční systém finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů) vydal v pořadí již osmou výroční zprávu. Tentokrát však v trochu jiném kabátě.

Vzhledem k faktu, že Garanční systém finančního trhu vykonává od roku 2016 funkce, které do té doby vykonával Fond pojištění vkladů, stal se Fond pojištění vkladů účetní jednotkou v rámci Garančního systému. Mimo to byl v roce 2016 nově zřízen Fond pro řešení krize, jehož správu Garanční systém finančního trhu zastřešuje. Nově zřízený fond se tak též integroval pod Garanční systém jako jeho organizační a účetní jednotka. Tyto legislativní změny se samozřejmě projevily i na celkové podobě Výroční zprávy za rok 2016. Výroční zpráva za rok 2016 je tak na rozdíl od předešlých výročních zpráv rozdělena do tří částí – první část se věnuje Garančnímu systému jako takovému, druhá část se zabývá Fondem pojištění vkladů a část poslední zahrnuje nově zřízený Fond pro řešení krize. Stejně jako v letech minulých vzniká anglická verze Výroční zprávy za rok 2016, na jejímž překladu a následné korektuře se podílí jak ekonomičtí odborníci, tak rodilí mluvčí.


Zpět na seznam aktualit