Garanční systém finančního trhu ukončí výplatu náhrad vkladů klientů zkrachovalé záložny WPB Capital

Praha, 25. září 2017 – V pondělí 16. října 2017 budou mít klienti zkrachovalé záložny WPB Capital poslední možnost požádat o výplatu náhrady finančních prostředků, které měli uložené ve WPB Capital v době jejího pádu. V tento den totiž uběhne tříletá lhůta ode dne, kdy Garanční systém začal vyplácet náhrady vkladů klientům této záložny.

Klienti WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci (dále jen „WPB Capital“) mají na žádost o náhradu vkladů ještě tři týdny
Dohromady může Garanční systém vyplatit ještě více než dvacet milionů korun
Devět klientů WPB Capital má nárok na náhradu vkladu přesahující půl milionu korun

Zajistit výplatu 2,799 miliardy korun mezi 6 898 klientů zkrachovalé WPB Capital, kteří měli podle zákona nárok na výplatu náhrady vkladu během tří let. Tak zněl v říjnu 2014 úkol pro Garanční systém finančního trhu. Výsledek je takový, že se dosud podařilo vyplatit 99,4 % celkové sumy. Stále však zbývá vyplatit nevyzvednutých 20,466 milionů korun, o které může žádat 2 208 klientů. „Tradičně se v naprosté většině jedná o klienty, kteří mají nárok na velmi nízké částky, a i když je výplata náhrad vkladu nic nestojí, o peníze přesto nežádají. Zároveň ovšem v databázi vedeme například devět klientů WPB Capital, kteří si doposud od zahájení výplat náhrad vkladů nedokázali vyzvednout částku přesahující půl milionu korun, což není příliš standardní jev,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.
Kdo o výplatu náhrady vkladu tedy dosud nepožádal, může tak učinit až do 16. října tohoto roku v libovolné pobočce České spořitelny. Nevyzvednuté peníze zůstanou Garančnímu systému, který je bude moci použít pro případné další výplaty náhrad vkladů klientům bank, záložen či stavebních spořitelen.

Kdo může získat náhradu vkladu:
Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Garančního systému finančního trhu jsou:
a) fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 18. 9. 2014, tj. ke dni, kdy Fond pojištění vkladů (nyní Garanční systém finančního trhu) obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti záložny WPB Capital dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,
b) jejich dědicové,
c) jejich právní nástupci.

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:
fyzické osoby - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas),
fyzické osoby – podnikatelé - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
právnické osoby - výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (platný občanský průkaz nebo pas).

V případě dědiců či právních nástupců z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky. Upozorňujeme klienty záložny WPB Capital, že členské vklady nejsou součástí výplaty náhrad vkladů.


Zpět na seznam aktualit