Garanční systém finančního trhu klientům ERB bank vyplatil 3,46 miliardy Kč

Praha, 19. října 2017 – V pátek 20. října uplyne rok od zahájení výplat náhrad vkladů klientům ERB bank, a.s. (dále „ERB bank“). Za tuto dobu Garanční systém 3 356 žadatelům vyplatil už 3,46 miliard Kč z celkové částky 3,53 miliardy Kč, na které měli klienti ERB bank nárok.

Ačkoliv klienti ERB bank stále mohou žádat o vydání 72,50 mil. Kč, většina pojištěných finančních prostředků už byla formou náhrad vkladů vyplacena. Největší zájem o výplatu náhrad vkladů byl tradičně krátce po zahájení výplat, které odstartovalo loni 20. října. Během prvního měsíce o své peníze požádalo 2 554 lidí, kteří si v součtu odnesli necelé tři miliardy korun. Průměrná výše vyplacené náhrady na jednoho klienta přitom byla 1,158 mil. Kč.

Garanční systém se při přípravě výplat musel vypořádat s tím, že mezi klienty ERB bank bylo ve srovnání s předchozími výplatami poměrně vysoké zastoupení zahraničních fyzických nebo právnických osob. Celkem se jednalo o 22 % klientů, kteří pocházeli ze 48 zemí světa. „Nejvíc zahraničních klientů mělo ruské občanství,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová, podle níž tento fakt ale výplatu náhrad vkladů nijak nezkomplikoval.


Garanční systém od října 2016 vyplatil 84 klientů ERB bank, kteří si přišli vyzvednout částku odpovídající maximálnímu možnému limitu pro výplatu náhrady vkladu – jednalo se o 2,702 mil. Kč. „Jednalo se o klienty, kteří v bance měli uloženou sumu přesahující limit pro výplatu náhrady vkladu. V průměru měl každý z nich uloženo 3,247 mil. Kč a celková částka, kterou klienti mohou v likvidaci uplatňovat, dosahuje výše 45,757 milionů korun,“ vypočítává Renáta Kadlecová.


Garanční systém přijal vůbec první žádosti o výplatu dočasně vysokého vkladu
Výplata ERB bank byla vůbec první, kdy klienti mohli využít institut výplaty takzvaně dočasně vysokého vkladu. Tato případná zvýšená náhrada pohledávek z vkladů se vztahuje na vklady plynoucí z příjmů ve specifických životních situacích, např. z prodeje soukromého nemovitého majetku sloužícího k bydlení, rozvodového vyrovnání, inkasa pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, dědictví, výplaty jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, náhrady újmy způsobené trestným činem aj. Zvýšená náhrada se vyplácí až do výše, o kterou vklad převyšuje 100 000 EUR, nejvýše však do výše odpovídající dodatečným 100 000 EUR pro jednu osobu u jedné banky. To znamená, že celkový limit výplaty se může zvýšit až na 200 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné banky. Nárok na vyplacení náhrady za dočasně vysoké zůstatky může klient (fyzická osoba) uplatnit, pokud rozhodný den nastal ve lhůtě 3 měsíců ode dne připsání částky na účet.


„Přijali jsme do desítky žádostí, kdy klienti ERB bank o výplatu dočasně vysokého vkladu Garanční systém žádali. Všechny jsme ale museli zamítnout, protože ani jedna z nich nesplňovala zákonné požadavky. Jednoduše řečeno se nejednalo o dočasně vysoký vklad,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. Neúspěšní žadatelé tak svoji pohledávku nad rámec limitu pojištění musí vymáhat jako pohledávku za bankou.


Garanční systém dosud eviduje 2 056 klientů ERB bank, kteří si náhradu vkladu dosud nevyzvedli. Celkem mají nárok na 72,50 mil. Kč. O své peníze mohou na vybraných pobočkách České spořitelny žádat ještě po dobou dvou let, konkrétně do 20. října 2019.


Zpět na seznam aktualit