Garanční systém finančního trhu během půl roku klientům ERB bank vyplatil téměř tři a půl miliardy korun

Praha, 20. dubna 2017 – Šest měsíců od zahájení výplaty náhrad vkladů klientů ERB bank, a.s. (dále ERB bank), jež se nachází v procesu likvidace, Garanční systém finančního trhu vyplatil jejím klientům téměř veškeré pojištěné vklady. Aktuálně je již vyplaceno více než 96 % procent náhrad vkladů v celkové výši 3 419 862 954 Kč. Stále však zbývá vyplatit necelá čtyři procenta náhrad, které představují v součtu částku přes 114 milionů korun.

Garanční systém finančního trhu zaznamenal největší zájem o výplatu náhrad vkladů tradičně už během prvního měsíce po zahájení výplat, kdy si klienti vyzvedli 2,95 miliardy korun. Řada klientů ERB bank také využila novinky ve výplatě náhrad vkladů, která spočívala v zahájení výplaty sedmý pracovní den ode dne, kdy Česká národní banka Garančnímu systému předala oznámení o neschopnosti ERB bank dostát svým závazkům. V minulosti přitom byla tato lhůta dvacetidenní.

„Po náporu, který jsme museli zvládnout během prvního měsíce výplat, jsme v dalších měsících klientům ERB bank z Česka i ze zahraničí postupně převedli přibližně dalších 450 milionů korun. O náhradu si ale dosud nepožádalo 2 161 klientů, kteří na ni mají nárok. Ve větší míře se ovšem jedná o menší vklady, které si řada klientů dle našich zkušeností z předchozích výplat vůbec nevyzvedne. Stále jsou mezi nimi ale i tací, kteří mají nárok na částku přesahující 1 milion Kč. Řádově se jedná o desítky případů,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

Všichni klienti ERB bank mají ještě dostatek času si náhradu vkladu vyzvednout. Mají totiž možnost o ni požádat po dobu tří let, od doby, kdy byla výplata zahájena. V tomto případě tedy až do 20. října 2019. Přehled poboček České spořitelny, u nichž lze o výplatu náhrad vkladů požádat, je k dispozici na webových stránkách Garančního systému zde.


Zpět na seznam aktualit