Garanční systém finančního trhu během jediného měsíce klientům ERB bank vyplatil necelé tři miliardy korun

Pro Garanční systém finančního trhu (dále Garanční systém) je výplata náhrad vkladů klientům ERB bank historicky první, kdy muselo být vyplácení dle zákona zahájeno nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy Česká národní banka Garančnímu systému předala oznámení o neschopnosti ERB bank dostát svým závazkům. V minulosti tato lhůta přitom byla dvacetidenní.

„Na zkrácení lhůty jsme se v rámci pravidelných testů dlouhodobě připravovali my i všechny finanční instituce, které jsou do systému pojištění vkladů zapojeny. Tomu odpovídal i zcela hladký průběh organizace zahájení výplat náhrad vkladů klientům ERB bank,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému pojištění vkladů.

Garanční systém formou náhrad vkladů klientům ERB bank doposud vyplatil 2,95 miliard korun. Naprostá většina byla vyplacena v Praze a Karlovarském kraji. Stále však zbývá vyplatit ještě 0,58 mld. Kč. K vyplacení náhrady vkladu stačí přijít s platným občanským průkazem či pasem na vybranou pobočku České spořitelny (jejich seznam naleznete zde), jejíž zaměstnanci žadateli peníze vyplatí převodem na jiný účet. Výplata náhrady vkladu v hotovosti je možná na základě předchozího informování se na vybrané pobočce ČS. Další možností je se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci. Kdo doposud některým z uvedených způsobů o výplatu peněz nepožádal, ničeho se obávat nemusí. „Stejně jako u jiných námi prováděných výplat, i u ERB bank platí, že žadatel má možnost si náhradu vkladu vyzvednout po dobu tří let, od doby, kdyby byla výplata zahájena. V tomto případě tedy až do 20. října 2019,“ říká Renáta Kadlecová.


Zpět na seznam aktualit