Odvody do Garančního systému finančního trhu vytrvale rostou. Letos finanční instituce zaplatily bezmála pět miliard korun.

Praha, 15. září 2020 – Banky, družstevní záložny, stavební spořitelny a vybraní obchodníci s cennými papíry v rámci pravidelných poplatků do Garančního systému finančního trhu letos odvedli částku 4 908,9 milionů korun. Většina této sumy, konkrétně 3 763,2 mil. Kč, zamířila do Fondu pro řešení krize. O částku 1 145,7 mil. Kč se zvýšily rezervy Fondu pojištění vkladů.

Částka vybraných odvodů se oproti sumě z loňského roku (4 522,3 mil. Kč) zvýšila o 386,6 milionů korun na 4 908,9 milionů korun českých. Výše vybraných příspěvků poprvé přesáhla tu z roku 2015, kdy se roční příspěvky do Garančního systému finančního trhu (GSFT) naposledy vybíraly bez ohledu na rizikovost jednotlivých finančních institucí.

Do 1. ledna 2016 tak odváděly banky a družstevní záložny čtvrtletně fixně 0,04 %, stavební spořitelny 0,02 % z celkového objemu pojištěných vkladů. Poslední takto vybíraný roční příspěvek v roce 2015 dosáhl výše 4 559 mil. Kč. S novými pravidly výše každoročních odvodů po roce 2015 jednorázově klesla 1. Díky nárůstu objemu vkladů se ale meziročně pozvolna zvyšuje a letos byl nejvyšší v historii.

V současné době je ve Fondu pojištění vkladů k dispozici částka 35,5 miliard korun, která zajišťuje základní připravenost Fondu na zahájení výplaty náhrad vkladů pro případ, že by se některá finanční instituce dostala do finančních problémů. Nejedná se nicméně o jediné prostředky, ke kterým by měl Fond přístup. Dodatečné zdroje financování, které zahrnují případné vypsání mimořádných příspěvků, příjmy z prodeje dluhopisů, poskytnutých úvěrů či půjček od zahraničních fondů nebo ze státního rozpočtu, mohou v rychlém čase rozšířit jeho finanční zdroje. Poslední výplata z Fondu byla ukončena k 21. 10. 2019 (šlo o výplatu klientů zkrachovalé ERB bank, a.s.). Vzhledem k tomu, že aktuální výše rezerv převyšuje evropskou směrnicí dané minimální požadavky je příspěvek vybírán ve snížené výši.

Ve Fondu pro řešení krize má GSFT k dispozici celkovou částku 16,7 miliard korun. Výši příspěvků do Fondu pro řešení krize stanovuje Česká národní banka po projednání s GSFT. ČNB je přitom povinna zohlednit, že cílový objem majetku ve Fondu pro řešení krize má do 31. 12. 2024 dosahovat jedno procento z celkového objemu krytých vkladů. Cílem je, aby Fond pro řešení krize ve svém příspěvkovém fondu do konce roku 2024 nashromáždil částku ve výši přibližně 33 miliard Kč.

Finanční rezervy obou fondů investuje v současné době GSFT do státních dluhopisů a repo operací s pokladničními poukázkami emitovanými Ministerstvem financí České republiky nebo Českou národní bankou. Jak GSFT uvádí ve své nedávno zveřejněné výroční zprávě za rok 2019, tyto investice v minulém roce navýšily množství finančních prostředků o 839,4 mil. Kč. Kompletní výroční zprávu za rok 2019 najdete na webu GSFT.


1 V roce 2016 GSFT takto získal 3 838,3 mil. Kč, v roce 2017 to bylo 3 965 mil. Kč, o rok později to bylo 4 114,48 mil. Kč a v roce 2019 4 522,3 mil. Kč.


Zpět na seznam aktualit