Odvody do Garančního systému finančního trhu mírně stouply. Finanční instituce zaplatí téměř 4 miliardy korun

Praha, 19. července 2017 – Třicet tři bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen a dvanáct obchodníků s cennými papíry v rámci pravidelných poplatků do Garančního systému finančního trhu letos odvedlo 3,965 mld. korun. Většina této sumy, konkrétně 3,025 mld. Kč skončilo ve Fondu pro řešení krize, přes 940 milionů korun pak Garanční systém uložil do Fondu pojištění vkladů.

Od 1. ledna 2016 výši odvodů vypočítává a stanovuje jednotlivým institucím Česká národní banka na základě vypočtené rizikové váhy. Výše odvodů se tedy liší nejen v závislosti na objemu vkladů uložených v každé instituci, ale také v závislosti na míře rizikovosti každé z nich. Oproti loňsku celkové odvody mírně vzrostly, stále však nedosahují výše z roku 2015, kdy banky bez ohledu na svoji rizikovost fixně odváděly 0,04 %, stavební spořitelny 0,02 % a družstevní záložny 0,08 % z celkového objemu vkladů. Za rok 2015 na základě tohoto systému odvedly 4,559 mld. Kč.

V minulém roce, když začal platit systém odvodů stanovovaných ČNB, finanční instituce musely na účty Garančního systému převést 3,838 mld. Kč, tedy oproti letošku o necelých 127 milionů korun méně. „I přes mírný meziroční nárůst, který je způsoben zejména rostoucím objemem krytých vkladů, stále pokračujeme v trendu, kdy banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny odvádí oproti dřívějšímu systému výrazně méně. A to i přes to, že jsme loni na podzim zahájili výplatu náhrad vkladů ERB bank, která se ocitla v platební neschopnosti. Jejím klientům jsme již vyplatili 97 % pojištěných vkladů ve výši téměř 3,5 miliardy korun,“ říká výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Objem prostředků ve Fondu pojištění vkladů (FPV) přesáhl minimální úroveň stanovenou evropskou regulací (0,8 % objemu pojištěných vkladů, tj. cca 17 mld. Kč), a proto odvody do něj mohou být stanoveny nižší sazbou. Celkem je nyní ve FPV téměř 29 mld. Kč. V případě Fondu pro řešení krize, který byl založen loni, jsou příspěvky vybírány tak, aby do konce roku 2024 došlo k jeho naplnění na 1 % objemu pojištěných vkladů (předpoklad cca 27 mld. Kč). Tento fond nyní hospodaří s finanční rezervou ve výši cca 6 mld. Kč.

Finanční prostředky do FPV jsou odváděny jednou ročně, a to z vkladů podléhajících pojištění až do výše 100 000 Euro na jednoho vkladatele u jedné finanční instituce. Jednou ročně jsou také odváděny příspěvky do Fondu pro řešení krize. Základem pro odvod těchto příspěvků je objem dluhů finanční instituce snížený o její kapitál a objem vkladů podléhajících pojištění (za tyto pojištěné vklady již banka hradí příspěvky do FPV).

Garanční systém finančního trhu po prvním pololetí roku 2017 hospodaří s částkou 34,7 miliard Kč, která je rozdělena na Fond pojištění vkladů (28,7 mld. Kč) a Fond pro řešení krize (6 mld. Kč).

Struktura příspěvků do Fondu pojištění vkladů

2015

2016

2017

Banky

91,74 %

77,30 %

79,98 %

Stavební spořitelny

6,38 %

20,21 %

18,65 %

Družstevní záložny

1,87%

2,48%

1,37%

Pozn.: Od roku 2017 Creditas odvádí příspěvky v rámci bank (do konce roku 2016 byla družstevní záložnou).

V roce 2017 příspěvky do FPV již neodvedla ERB bank, která se ocitla v platební neschopnosti.

Objem pojištěných vkladů ke konci roku 2016 ve srovnání s koncem roku 2015 vzrostl o 7 %. Od roku 2016 se hradí příspěvky pouze z objemu vkladů nepřevyšujících 100 000 Euro na jednoho vkladatele v jedné instituci.


Zpět na seznam aktualit