Ministryně financí opětovně jmenovala předsedu a člena správní rady Garančního systému finančního trhu

Praha, 7. ledna 2021 – Na začátku tohoto roku uplynulo funkční období předsedy správní rady Garančního systému finančního trhu Dušana Hradila a člena správní rady Radka Urbana. Ministryně financí Alena Schillerová jejich funkční období prodloužila o dalších pět let.

Staronový předseda správní rady Garančního systému Dušan Hradil je ředitelem odboru Finanční trhy I Ministerstva financí České republiky. Radek Urban, který zůstává členem správní rady GSFT, je ředitelem odboru restrukturalizace České národní banky.

Správní rada Garančního systému je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let a mohou být jmenováni i opakovaně. Aktuální seznam členů správní rady je k dispozici zde.

„Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému. Kromě dohledu nad jeho fungováním je jedním z úkolů správní rady také jmenování tříčlenné výkonné rady, která je složena ze zaměstnanců Garančního systému,“ vysvětluje ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Garanční systém v současné době neprovádí žádnou výplatu náhrad vkladů za zkrachovalou bankou, záložnou nebo stavební spořitelnou. Poslední výplata byla ukončena v druhé polovině října roku 2019, kdy GSFT uzavřel výplatu náhrad klientům zkrachovalé ERB bank. Nárok na výplatu náhrad vkladů mělo 5 412 klientů této banky, kteří měli dohromady pojištěné vklady ve výši 3,53 miliard korun.

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů ve 22 případech. Dohromady od roku 1994 vyplatil více než 45,7 miliardy korun.


Zpět na seznam aktualit