Ministryně financí jmenovala novou členku správní rady Garančního systému finančního trhu

Praha, 2. srpna 2021 – Ministryně financí Alena Schillerová jmenovala novou členku správní rady Garančního systému finančního trhu. Stává se jí Monika Zahálková, která je zároveň výkonnou ředitelkou České bankovní asociace.

Monika Zahálková, která je současně i výkonnou ředitelkou České bankovní asociace, nahradí v pětičlenné správní radě Garančního systému finančního trhu Vladimíra Staňuru. Její funkční období potrvá až do roku 2024.

Správní rada Garančního systému je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let a mohou být jmenováni i opakovaně. Aktuální seznam členů správní rady je k dispozici rady zde.

„Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému. Kromě dohledu nad jeho fungováním je jedním z úkolů správní rady také jmenování tříčlenné výkonné rady, která je složena ze zaměstnanců Garančního systému,“ doplňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému.

Garanční systém finančního trhu hospodaří s celkovou částku 58,1 miliard korun. Z toho ve Fondu pojištění vkladů je momentálně 37,1 miliard korun a ve Fondu pro řešení krize 21 miliard korun.

Monika Zahálková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2001 působila jako výkonná ředitelka a členka Řídícího výboru Czech Institute of Directors a od roku 2014 zastávala také funkci jednatelky CG Institut. Mezi lety 2018 a 2019 byla členkou představenstva mediálního domu Economia. Je spoluautorkou několika odborných publikací v oblasti správy a řízení společností a vzdělávacích programů pro členy volených orgánů.

Vladimír Staňura je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Po působení v řadě rolí v tuzemském i zahraničním bankovnictví se v roce 1991 se stal členem představenstva ČSOB, kde setrval až do svého jmenování předsedou představenstva ČMSS v roce 2003, kde působil téměř 14 let. Byl také členem prezidia České bankovní asociace a hlavním poradcem ČBA.


Zpět na seznam aktualit