Informace klientům Sberbank CZ, a.s.: Chybná informace obsažená v dopise Garančního systému finančního trhu. Dopis má pouze informační charakter, nárok klientů neovlivňuje

Praha, 17. března 2022 – V dopise datovaném dne 7. března 2022, který klienty Sberbank CZ seznamuje s informacemi o pojištění vkladů včetně jejich oprávněného nároku, byla uvedena v úvodu chybná informace.

Do dopisu byla zpracovatelem hromadné pošty bez vědomí Garančního systému vložena věta v následujícím znění:

„Garanční systém finančního trhu dodatečně obdržel od insolvenčního správce Československého úvěrního družstva v likvidaci údaje, dle kterých máte na základě …“,.

Dopis, který byl klientům Sberbank CZ adresován, se samozřejmě týká výhradně náhrad vkladů vedených u Sberbank CZ. Dovolujeme si ubezpečit adresáty dopisu, že veškeré další skutečnosti týkající se náhrad vkladů, tedy především informace o výši náhrady a organizaci náhrad vkladů, jsou v souladu s podklady, které Garančnímu systému poskytla Sberbank CZ. Nárok klientů Sberbank CZ není chybně vloženou větou nijak ovlivněn. Dopis zaslaný Garančním systémem má výhradně informativní charakter a při nárokování náhrady vkladů Sberbank CZ není nutné tímto dopisem prokazovat.

Chybně vložená věta pochází z komunikace Garančního systému s klienty Československého úvěrního družstva z prosince roku 2021. Záměna vznikla ze strany dodavatele až po kontrole a odsouhlasení náhledu připravených informačních dopisů Garančním systémem. Garanční systém neměl žádnou možnost tuto nesrovnalost zjistit. Zpracovatel hromadné pošty v současné době zjišťuje, kde a jakým způsobem k chybě došlo.

Omlouváme se za způsobené komplikace. Vzorové znění dopisu, které obsahuje správné informace v jeho úvodu si můžete prohlédnout zde.


Zpět na seznam aktualit