Garanční systém finančního trhu spustil nový web splňující pravidla přístupnosti

Praha, 11. srpna 2020 – Garanční systém finančního trhu spustil v minulých dnech nové webové stránky, které splňují pravidla přístupnosti stanovené Ministerstvem vnitra1. Nový web Garančního systému je tak přístupný pro osoby s hendikepem – například pro slabozraké či nevidomé.

Nové stránky Garančního systému jsou nyní schopné zpracovat například hlasové čtečky, které používají nevidomí a slabozrací lidé. Videoobsah umístěný na webu je rovněž přístupný i pro neslyšící, a to díky textovým verzím dabingu videí.

Na novém webu Garančního systému budou postupně přibývat vzdělávací materiály, které budou přibližovat systém pojištění vkladů a výplaty náhrad širší veřejnosti. „Dlouhodobě se snažíme zvýšit mezi veřejností povědomí o tom, jak výplata náhrad vkladů ze zkrachovalé finanční instituce probíhá, a že se lidé v případě krachu banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny nemusí obávat, že o své vklady přijdou,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Web zároveň má svou anglickou verzi, která zrcadlí obsah české stránky. Další jazykové verze – německá, ruská, nizozemská, polská a maďarská mají zjednodušený obsah, který informuje cizojazyčné vkladatele o českém systému pojištění vkladů.

Web Garančního systému odkazuje i na Facebookový profil instituce. Na něm se se objevují vzdělávací videa a kvízy, které slouží k tomu, aby se lidé dozvěděli co nejvíce o bankovním systému, finančních produktech a systému pojištění vkladů. „Průzkumy ukazují, že finanční gramotnost v posledních letech v České republice mírně roste, ale v mezinárodním srovnání se stále pohybuje na průměrné úrovni. Snažíme se proto také přispět k tomu, aby se lidé dokázali ve složitém světě financí zorientovat,“ doplňuje Renáta Kadlecová.

Na nový web byly rovněž aktuálně přidány výroční zprávy za rok 2019, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. Od příštího roku budou i tyto zprávy splňovat pravidla přístupnosti.


1 Obsažené v zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vychází ze SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru


Zpět na seznam aktualit