Změny ve správní radě Garančního systému finančního trhu

Praha, 17. července 2023 – Ministr financí Zbyněk Stanjura jmenoval dne 13. července 2023 novým členem správní rady Garančního systému finančního trhu Petra Frydrycha. Ve správní radě nahradí Karla Bauera, jehož funkce ve správní radě zanikla spolu s ukončením jeho působení v České národní bance.

Nový člen správní rady Garančního systému Mgr. Petr Frydrych je náměstkem ředitele Sekce bankovních obchodů a restrukturalizace České národní banky. Jeho mandát ve správní radě potrvá do ledna 2025.

Ministr financí jmenoval také nového místopředsedu správní rady Garančního systému. Tím se stal dosavadní člen správní rady Ing. Radek Urban, ředitel Sekce bankovních obchodů a restrukturalizace České národní banky. Mandát místopředsedy potrvá do ledna 2026.

Správní rada Garančního systému je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let a mohou být jmenováni i opakovaně. Aktuální seznam členů správní rady je k dispozici zde.

„Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému. Kromě dohledu nad jeho fungováním je jedním z úkolů správní rady také jmenování tříčlenné výkonné rady, která je složena ze zaměstnanců Garančního systému,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Garanční systém v současné době provádí dvě výplaty náhrad vkladů. První se týká Československého úvěrního družstva v likvidaci a potrvá do 12. srpna 2024. Nárok na výplatu mělo 541 klientů a celkem se jednalo o 52,4 milionů korun. Druhá výplata se týká náhrad vkladů za Sberbank CZ a potrvá do 10. března 2025. V rámci ní mělo nárok na výplatu náhrad vkladů přes 121 tisíc klientů banky s celkovou výší objemu pojištěných vkladů přes 25,5 miliard korun.

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů ve 24 případech. Dohromady od roku 1994 vyplatil více než 71 miliard korun.


Zpět na seznam aktualit