Vysoké zhodnocení s nízkým rizikem. Středoškoláci čekají od finančního trhu nemožné, ukázala anketa

Praha, 13. ledna 2022 - Garanční systém finančního trhu se na konci listopadu ptal studentů středních škol na veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně na jejich znalosti týkající se financí a bankovního trhu. Ankety se mezi 23. a 26. listopadem 2021 zúčastnilo 121 studentů 3. a 4. ročníku středních škol.

Anketa ukázala, že studenti znají ty nejzákladnější bankovní produkty. Běžný a spořicí účet znali téměř všichni dotázaní (97 %), podobně dobře si vedlo i stavební spoření, které znalo 91 % studentů. Relativně vysoké znalosti se mezi studenty těší i penzijní připojištění (79 %). Nízkou znalost mezi studenty naopak vykazuje termínovaný vklad (44 %) nebo investiční produkty jako podílové fondy (37 %) a podřízený vklad, který zná pouze 8 % studentů.

Většina studentů uvedla, že si sama spoří (95 %). Nejčastěji si úspory ukládají na běžný nebo spořicí účet (79 %), část si spoří i na stavebním spoření (30 %) nebo v pokladničce (26 %). Čtvrtina studentů uvedla, že ke spoření využívají kryptoměny.

Právě s kryptoměnami se už setkalo 97 % studentů. Alespoň jednou do některé z kryptoměn investovalo 24 % studentů, dalších 27 % nad investicí do nich uvažuje.

Tento pozitivní vztah k investicím potvrdily i odpovědi na otázku, jak by studenti naložili s imaginárními 50 000 korunami od prarodičů, za které by si měli příští rok koupit dovolenou. 31 % uvedlo, že by peníze investovalo, aby se znásobila jejich hodnota. Více než polovina (51 %) by prostředky uložila na běžný nebo spořicí účet, 7 % dokonce na stavební spoření.

Kampeličky studenti téměř neznají

Při otázce na důvěru jednotlivým typům finančních institucí studenti jasně uvedli, že důvěřují bankám (90 %) a stavebním spořitelnám (80 %). Vztah k družstevním záložnám neumí posoudit více jak polovina dotázaných. Nižší míru důvěry vykazovaly také kryptoměnové burzy (45 %) nebo burzy s cennými papíry (38 %). Penzijním fondům pak důvěřuje 60 % studentů.

Důležitá je výše úroku i pojištění vkladu

Garanční systém také zjišťoval, co je pro studenty při volbě spořícího nebo investičního produktu důležité. Pro 99 % je důležitá výše úroků nebo výnosu investic, jako důležitou studenti označili i výši poplatků (97 %). Výše rizika je důležitá pro 93 % studentů a fakt, zda je finanční produkt pojištěný, označilo za důležitý 83 % dotázaných.

Naopak jako méně důležité obecně studenti vnímají to, zda finanční instituce působí delší dobu na českém trhu (jako důležité označilo 58 % studentů) nebo to, zda má s finanční institucí zkušenost někdo v jejich okolí nebo přímo oni sami (důležité pro 56 % dotázaných).

Více než polovina dotázaných studentů (54 %) věděla, že jsou jejich vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách pojištěny. Nejčastěji se to dozvěděli od svého okolí (32 %) nebo ze školy (16 %). Od své finanční instituce tuto informaci mělo dostat jen 6 % studentů.


Zpět na seznam aktualit