Rok od zahájení výplaty ČSÚD: Vyplaceno je přes 96 procent pojištěných vkladů

Praha, 11. srpna 2022 – Před rokem byla zahájena výplata náhrad vkladů klientům Československého úvěrního družstva. Za tu dobu Garanční systém vyplatil 64 klientům družstva přes 50 milionů korun.

Výplata Československého úvěrního družstva je co do vyplacené částky i počtu klientů jednou z nejmenších výplat pojištěných vkladů, kterou Garanční systém zajišťoval. „Celkem se jedná o 541 klientů družstva, kterým má být vyplaceno dohromady 52,3 milionů korun,“ popisuje výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

K výplatě tak nyní zbývají zhruba 2 miliony korun. „Mezi klienty družstva, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je velké množství těch, kteří měli v ČSÚD zůstatky v malé výši z dříve zrušených účtů. Není výjimkou, že si takoví klienti pro výplatu náhrady vkladů nepřijdou. Jednoduše se jim nevyplatí kvůli výplatě v rámci jednotek korun jet na pobočku vyplácející banky,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. Nevyzvednuté prostředky zůstávají v Garančnímu systému a jsou určeny k dalším výplatám náhrad vkladů.

Výplata náhrad vkladů z Československého úvěrního družstva v likvidaci probíhá po dobu 3 let od jejího zahájení, tedy až do 11. srpna 2024. Pro výplatu náhrad pojištěných vkladů si mohou přijít klienti družstva na vybrané pobočky vyplácející banky, kterou je Komerční banka, a.s.

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. Na pobočce vyplácející banky stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady a zvolit, na jaký účet chce klient náhradu pohledávky z vkladu převést, případně, zda chce náhradu vyplatit v hotovosti. Všichni klienti ČSÚD, kteří mají nárok na výplatu náhrady pojištěných vkladů, obdrželi od Garančního systému doporučený dopis s přesnými instrukcemi a výší jejich pojištěných vkladů vedených u družstva.

Pojištění vkladů se vztahuje na všechny vklady, stejně jako i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (02.08.2021). Pokud však byly úroky družstevní záložnou vyplaceny vkladateli předem při zřízení vkladu za celé období trvání vkladu, nejsou tyto úroky předmětem náhrady, a o část těchto již vyplacených úroků, které by jinak naběhly až po rozhodném dni (02.08.2021), je snížena částka jistiny vkladu pro účely výplaty náhrady vkladu.


Zpět na seznam aktualit