Příspěvky do Garančního systému finančního trhu i letos vzrostly. Finanční instituce zaplatily přes pět a půl miliardy korun

Praha, 6. října 2021 – Banky, družstevní záložny, stavební spořitelny a vybraní obchodníci s cennými papíry v rámci pravidelných příspěvků do Garančního systému finančního trhu letos odvedli částku 5 616,7 milionů korun. Většina této sumy, konkrétně 4 332,6 mil. Kč, zamířila do Fondu pro řešení krize. O částku 1 278 mil. Kč se zvýšily rezervy Fondu pojištění vkladů.

Částka vybraných příspěvků se oproti sumě z loňského roku (4 908,9 mil. Kč) zvýšila o 707,8 milionů korun.

Důvodem je zejména nárůst objemu vkladů, z něhož se vypočítává výše příspěvků a který se meziročně pozvolna zvyšuje. Letos byl nejvyšší v historii. Dalším parametrem ovlivňujícím výši příspěvků je rizikovost dané finanční instituce. Celkově spravuje nyní Garanční systém finančního trhu ve Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize finanční prostředky v hodnotě 58,2 miliardy korun.

Přímo ve Fondu pojištění vkladů je v současnosti k dispozici částka 37,1 miliard korun, která zajišťuje základní připravenost Garančního systému na zahájení výplaty náhrad vkladů klientům pro případ, že by se některá finanční instituce dostala do finančních problémů. Nejedná se nicméně o jediné prostředky, ke kterým by měl Garanční systém přístup. Dodatečné zdroje financování, které zahrnují případné vypsání mimořádných příspěvků, příjmy z prodeje dluhopisů, poskytnutých úvěrů či půjček od zahraničních fondů nebo ze státního rozpočtu, mohou v rychlém čase rozšířit jeho finanční zdroje. Aktuálně probíhá výplata náhrad klientům zkrachovalého Československého úvěrního družstva. Ta započala 11. srpna letošního roku a po dobu tří let od zahájení výplat má Garančního systém skrze pobočky vyplácející banky vyplatit 25 jejích klientů. Celková částka určená pro výplatu klientů činí 49,7 milionů korun.

Ve Fondu pro řešení krize má Garanční systém k dispozici celkovou částku 21,1 miliard korun. Tento fond neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů. Finanční prostředky v něm nashromážděné mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí při splnění dalších zákonných podmínek. Výši příspěvků do Fondu pro řešení krize stanovuje Česká národní banka po projednání s Garančním systémem ČNB je přitom povinna zohlednit, že cílová částka ve Fondu pro řešení krize má do 31. 12. 2024 dosahovat jedno procento z celkového objemu krytých vkladů, tj. částku ve výši přibližně 37 miliard Kč.

Už nyní je známa i předběžná výše příspěvku, kterou mají finanční instituce odvést do Fondu pro řešení krize v příštím roce. Celkový příspěvek by měl činit zhruba 5,3 miliardy korun.


Zpět na seznam aktualit