Příspěvky do Garančního systému finančního trhu opět vzrostly. Finanční instituce zaplatily přes šest miliard korun

Praha, 10. srpna 2022 – Banky, družstevní záložny, stavební spořitelny a vybraní obchodníci s cennými papíry v rámci pravidelných příspěvků do Garančního systému finančního trhu letos odvedly částku 6 332,1 milionů korun. Je to o více jak 700 milionů více, než kolik činil loňský odvod.

Částka vybraných příspěvků se oproti sumě z loňského roku (5 616,7 mil. Kč) zvýšila o 716 milionů korun. Důvodem je zejména nárůst objemu vkladů, z něhož se vypočítává výše příspěvků a který se doposud pozvolna zvyšoval. Dalším parametrem ovlivňujícím výši příspěvků jednotlivých institucí je jejich rizikovost.

Garanční systém po odvodech finančních institucí aktuálně spravuje celkem bezmála 41 miliard korun. Oproti loňskému roku je to o zhruba 17 miliard korun méně, což je zapříčiněno výplatou náhrad vkladů klientům Sberbank CZ, a.s.. Garanční systém očekává plné uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení se Sberbank, v rámci kterého je největším věřitelem.

Přímo ve Fondu pojištění vkladů je v současnosti k dispozici částka 14,3 miliard korun, která zajišťuje základní připravenost Garančního systému na zahájení výplaty náhrad vkladů klientům pro případ, že by se některá finanční instituce dostala do finančních problémů. Nejedná se nicméně o jediné prostředky, ke kterým by měl Garanční systém přístup. Dodatečné zdroje financování, které zahrnují případné vypsání mimořádných příspěvků, příjmy z prodeje dluhopisů, poskytnutých úvěrů či půjček od zahraničních fondů nebo ze státního rozpočtu, mohou v rychlém čase rozšířit jeho finanční zdroje. Aktuálně probíhá výplata náhrad klientům zkrachovalého Československého úvěrního družstva (započala 11. 8. 2021) a výplata náhrad klientů Sberbank CZ, a.s. (započala 9. 3. 2022).

Ve Fondu pro řešení krize má Garanční systém k dispozici celkovou částku 26,7 miliard korun. Tento fond neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů. Finanční prostředky v něm nashromážděné mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí při splnění dalších zákonných podmínek. Výši příspěvků do Fondu pro řešení krize stanovuje Česká národní banka po projednání s Garančním systémem. ČNB je přitom povinna zohlednit, že cílová částka ve Fondu pro řešení krize má do 31. 12. 2024 dosahovat jedno procento z celkového objemu krytých vkladů, tj. částku ve výši přibližně 37 miliard Kč.


Zpět na seznam aktualit