Pojištění vkladů po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank

Praha, 2. prosinec 2021 – S účinností od 1. ledna 2022 dojde v důsledku fúze sloučením k zákonnému přechodu veškerého jmění Equa bank a.s. na Raiffeisenbank a.s.. Garanční systém finančního trhu upozorňuje klienty, kteří mají vklady u obou zmíněných institucí, že toto sloučení má dopad také na zákonné pojištění vkladů. Ode dne sloučení bude pro klienty platit společný limit ve výši 100 000 EUR na osobu pro tento sloučený subjekt.

Banka, jíž se sloučení týká, má zákonnou povinnost 1 své klienty o takové transakci informovat minimálně měsíc před tím, než ke konečnému spojení dojde.

Equa bank tak již učinila ve svém prohlášení ke dni 29.11. 2021.

Poté, co banka takto o sloučení informuje, mohou klienti v následujících 3 měsících bez jakékoliv sankce své prostředky, které převyšují zákonný limit pojištění, vybrat nebo převést do jiné banky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o běžné, spořící či termínované vklady.


Zpět na seznam aktualit

1 §41s zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.