Nová členka správní rady Garančního systému finančního trhu

Praha, 1. září 2023 – Ministr financí Zbyněk Stanjura jmenoval s účinností ode dne 1. září 2023 novou členkou správní rady Garančního systému finančního trhu Evu Slukovou. Ve správní radě nahradí Alexe Ivanča, který na tuto funkci rezignoval v souvislosti s ukončením jeho působení na Ministerstvu financí.

Nová členka správní rady Garančního systému Eva Sluková je v současné době pověřena řízením odboru Finanční trhy I na Ministerstvu financí České republiky. Její mandát ve správní radě potrvá do ledna 2025 v souladu s trváním mandátu jejího předchůdce.

Správní rada Garančního systému je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let a mohou být jmenováni i opakovaně. Aktuální seznam členů správní rady je k dispozici zde.

„Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému. Kromě dohledu nad jeho fungováním je jedním z úkolů správní rady také jmenování tříčlenné výkonné rady, která je složena ze zaměstnanců Garančního systému,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Garanční systém v současné době provádí dvě výplaty náhrad vkladů. První se týká Československého úvěrního družstva v likvidaci a potrvá do 12. srpna 2024. Nárok na výplatu mělo 541 klientů a celkem se jednalo o 52,4 milionů korun. Druhá výplata se týká náhrad vkladů za Sberbank CZ a potrvá do 10. března 2025. V rámci ní mělo nárok na výplatu náhrad vkladů přes 121 tisíc klientů banky s celkovou výší objemu pojištěných vkladů přes 25,5 miliard korun.

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů ve 20 případech. Dohromady od roku 1994 vyplatil více než 71 miliard korun.


Zpět na seznam aktualit