Ministryně financí jmenovala nového předsedu správní rady Garančního systému finančního trhu

Praha, 1. září 2021 – Ministryně financí Alena Schillerová jmenovala nového předsedu správní rady Garančního systému finančního trhu. Stává se jím Tomáš Müller, který zároveň vede oddělení Finanční stability a dohledu na Ministerstvu financí ČR.

Nový předseda Tomáš Müller byl na pozici jmenován k datu 1.9.2021 ministryní financí Alenou Schillerovou. Jeho funkční období potrvá do ledna 2026. Na pozici střídá dosavadního předsedu Dušana Hradila, který stál v čele správní rady od vzniku Garančního systému v roce 2016. Jeho působení v Garančním systému skončilo, neboť se v srpnu stal členem dozorčí rady České exportní banky, což je funkce neslučitelná s členstvím ve správní radě Garančního systému.

Správní rada Garančního systému je pětičlenná a je složena ze dvou zaměstnanců České národní banky, dvou zaměstnanců Ministerstva financí České republiky a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let a mohou být jmenováni i opakovaně. Aktuální seznam členů správní rady je k dispozici rady zde.

„Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému. Kromě dohledu nad jeho fungováním je jedním z úkolů správní rady také jmenování tříčlenné výkonné rady, která je složena ze zaměstnanců Garančního systému,“ doplňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému.

Garanční systém finančního trhu hospodaří s celkovou částku 58,1 miliard korun. Z toho ve Fondu pojištění vkladů je momentálně 37,1 miliard korun a ve Fondu pro řešení krize 21,0 miliard korun.

Tomáš Müller vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na Ministerstvu financí působí od roku 2015 a od roku 2017 vede oddělení Finanční stabilita a dohled.


Zpět na seznam aktualit