Informace pro insolvenční správce s účty majetkových podstat insolvenčních dlužníků v režimu oddlužení u Sberbank CZ:

Garanční systém finančního trhu obnovuje výplatu náhrad vkladů na účtech majetkových podstat ohledně insolvenčních dlužníků v režimu oddlužení na základě výkladového stanoviska Ministerstva financí

Praha, 30. března 2022 – Garanční systém finančního trhu obnovuje od 4. dubna 2022 výplatu náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat u insolvenčních dlužníků v režimu oddlužení. Garanční systém se bude řídit stanoviskem Ministerstva financí, podle kterého bude náhrada vyplacena k rukám příslušného insolvenčního správce.

S ohledem na rozdílné výklady příslušných zákonných ustanovení zákona o bankách o poskytnutí náhrady pohledávky z vkladu v případech, kdy byl jako vlastník prostředků insolvenčním správcem jako majitelem účtu oznámen bance insolvenční dlužník v režimu oddlužení, požádal Garanční systém o výkladové stanovisko Ministerstvo financí a dočasně pozastavil výplaty těchto náhrad.

Vzhledem k následně obdrženému stanovisku Ministerstva financí, dle kterého je možné náhradu vyplatit i v těchto případech k rukám insolvenčního správce, Garanční systém obnovuje od 4. dubna 2022 výplatu náhrad u tohoto typu vkladů. Náhrada pohledávky z vkladu bude vyplacena k rukám příslušného insolvenčního správce. V tomto případě jde o zhruba 6 000 vkladů.

Pokračuje výplata náhrad vkladů uložených na účtech advokátních a notářských úschov

Garanční systém současně předá vyplácející bance další data, týkající se výplaty náhrad vkladů uložených v advokátních a notářských úschovách a klientů v insolvenčním řízení, které budou k dispozici také od 4. dubna 2022. Celkem se jedná o dalších 5 093 klientů, kteří měli u banky vklady v celkovém objemu cca 374,2 mil. Kč.Zpět na seznam aktualit