Garanční systém finančního trhu začne vyplácet zvýšené náhrady za pojištěné vklady u Sberbank CZ, a.s.

Praha, 27. června 2022 - Garanční systém finančního trhu začne dne 28.6.2022 vyplácet tzv. zvýšené náhrady pohledávek z vkladů klientům Sberbank CZ, a.s. Výplata bude probíhat po dobu tří let na pobočkách Komerční banky.

Výplata zvýšených náhrad se týká pouze oprávněných fyzických osob, které do 28. dubna 2022 podaly o zvýšenou náhradu žádost a které doložily splnění zákonných podmínek pro její výplatu. Těm bude Garanční systém vyplácet zvýšenou náhradu nad základní limit 2 499 500 Kč (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.2.2022), a to až do částky dodatečných 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele.

Celkem Garanční systém v zákonem stanoveném termínu obdržel 309 žádostí, 6 jich bylo doručeno po termínu. K dnešnímu dni bylo k výplatě schváleno 51 žádostí o celkové výši přes 71 milionů korun. U 71 žádostí Garanční systém čeká na podklady od Sberbank CZ a.s., nutné k posouzení splnění podmínek pro výplatu zvýšené náhrady. Zbylé žádosti nesplňovaly zákonné podmínky nutné k vyplacení zvýšené náhrady. O způsobu vyřízení žádosti budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni.

Schválené žádosti se týkaly vkladů vyplývajících z prodejů nemovitostí určených k bydlení, dědictví, vyplacení penzijního připojištění nebo vyplacení odstupného, tedy případů, které jsou v zákoně vyjmenovány jako přípustné pro vyplacení zvýšené náhrady.


Zpět na seznam aktualit