Do Fondu pojištění vkladů se vrací prostředky z výplaty klientů Sberbank CZ

Praha, 5. března 2024: V příštích dnech se do Fondu pojištění vkladů, který je spravován Garančním systémem finančního trhu, vrátí finanční prostředky odpovídající 95 % pohledávky Garančního systému za Sberbank CZ, která vznikla v souvislosti s výplatou náhrad vkladů klientům padlé Sberbank CZ. „Činí to necelých 26 miliard korun. Ty Garanční systém získá z částečného rozvrhu v insolvenčním řízení Sberbank CZ. V následujícím období očekáváme návrat i zbylých pěti procent,“ uvádí výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Ve Fondu pojištění vkladů bude po vyplacení prostředků z částečného rozvrhu přes 43 miliard korun. Fond je aktivován při pádu banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny a jsou z něj vypláceny náhrady pojištěných vkladů jejich klientům. Vedle Fondu pojištění vkladů spravuje Garanční systém i Fond pro řešení krize, který je aktivován v situacích, kdy je ohrožena stabilita bankovního sektoru.

Výplata náhrad vkladů klientům Sberbank CZ byla zahájena 9. března 2022, tj. sedm pracovních dnů od okamžiku, kdy Česká národní banka vydala oznámení o tom, že banka není schopná dostát svým závazkům. Dosud si klienti banky vyzvedli celkem 25,54 mld. Kč, což je 98,6 % všech pojištěných vkladů. Na vyzvednutí stále čeká zhruba 400 milionů korun. Lidé mají čas vyzvednout si náhradu svých vkladů až do 10. března 2025, kdy uplynou tři roky od zahájení jejich výplaty.


Zpět na seznam aktualit