Češi věří bankám. Jejich krachů se nebojí, ukázal průzkum

Praha, 19. října 2022 – Přestože letošní rychlý pád Sberbank CZ mohl otřást důvěrou lidí ve stabilitu bankovního systému, nestalo se tak. Bankovnímu systému a bankám samotným důvěřuje jasná většina Čechů. Ve srovnání se stavem před pěti lety dokonce důvěra Čechů ve finanční instituce vzrostla, ukázal aktuální průzkum agentury Response:NOW1 pro Garanční systém finančního trhu.

Podle průzkumu mají největší důvěru pro uložení či investování financí u české populace banky. Za důvěryhodné je považuje 9 z 10 dotázaných. Na druhém a třetím místě se umístily stavební spořitelny (79 %) a penzijní společnosti (67 %). Obchodníkům s cennými papíry pak důvěřuje už jen 28 %, kryptoměnovým burzám a družstevním záložnám pak shodně 11 % dotázaných.

„Obecně vidíme, že je mezi lidmi větší důvěra v ty instituce, ve kterých mají lidé ze zákona a automaticky pojištěné vklady pro případ jejich krachu – tedy banky a stavební spořitelny. Nižší důvěru v družstevní záložny si vysvětlujeme jejich pošramocenou pověstí z 90. let, kdy byly časté jejich krachy. To už však dnes v takové míře nehrozí, zejména díky přísnému bankovnímu dohledu ČNB,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Důvěra ve finanční instituce při srovnání v čase roste. Oproti roku 2017 se všechny finanční instituce těší vyšší důvěře. O pět procentních bodů vzrostla u bank, o 4 % u stavebních spořitelen, o více než 10 % pak u penzijních společností nebo obchodníků s cennými papíry. Důvěra ale rostla i u družstevních záložen, a to o 2 procenta. „Věříme, že je to i díky tomu, že lidé viděli, jak rychle a bezproblémově proběhla výplata náhrad vkladů ze zkrachovalé Sberbank CZ. Už za 7 pracovních dní od krachu měli klienti banky své vklady díky Garančnímu systému zpátky. Vědomí toho, že když dojde k nejhoršímu, dostanou lidé své peníze zpět, pomáhá udržet stabilitu bankovního systému,“ uvádí Renáta Kadlecová.

Bankovnímu systému věří ti, kteří ví o pojištění vkladů

Téměř tři čtvrtiny (73 %) dotázaných deklarovalo v průzkumu důvěru v český bankovní systém a instituce, které v něm působí. Neutrálních v tomto je 22 % a nedůvěru projevují pouze 4 % dotázaných. Českému bankovnímu systému důvěřují častěji muži než ženy. „Platí také, že čím je člověk vzdělanější nebo čím vyšší je čistý měsíční příjem domácnosti, ve které žije, tím častěji tomuto systému důvěřuje. Častěji mu důvěřují také ti, kteří vědí, že jsou vklady ve finančních institucích pojištěny,“ komentuje data Renáta Kadlecová.

Z dat také vyplývá, že se pádu finanční instituce obává jen 18 % dotázaných. Lidé ve věku 45 až 75 let se pádu finanční instituce, v níž mají uložené peníze, spíše neobávají, než obávají. Pádu finanční instituce, v níž mají uložené peníze se nebojí 56 % dotázaných. Podle dotázaných však krach finanční instituce není pravděpodobný – tvrdí to 78 % dotázaných. Pouze 3 % lidí si myslí opak.

Při dotazu na důvěru konkrétním institucím, které působí na fungování finančního trhu, odpovědělo nejvíce lidí, že důvěřují České národní bance (68 %). Na druhém místě se pak umístil Garanční systém, kterému důvěřuje 47 % a naopak nedůvěřuje jen 8 % dotázaných. Vyšší důvěře se také těší Česká bankovní asociace (44 %).

Pojištění vkladů v Česku funguje od roku 1995

Pozitivně na vnímání stability bankovního systému a bezpečnosti ukládání prostředků ve finančních institucích působí činnost systémů pojištění vkladů. V Česku systém pojištění vkladů působí od roku 1995, původně pod názvem Fond pojištění vkladů, v roce 2016 se transformoval na Garanční systém finančního trhu.

Fond pojištění vkladů a Garanční systém za dobu své existence vypláceli nebo vyplácí celkem 20 finančních institucí. Mezi největší výplaty patřila výplata Union banky v letech 2003-2008 a současná výplata Sberbank CZ, při které Garanční systém vyplácí náhradu vkladů celkem 121 tisícům klientů v hodnotě téměř 26 miliard korun.


1 Reprezentativní populace ve věkovém rozmezí 18–75 let. Kvantitativní CAWI (Computer Administered Web Interviewing) výzkum. Celkový počet 1039 respondentů. Dotazováno 20. - 26. září 2022.


Zpět na seznam aktualit