Česká národní banka poprvé udělila licenci pobočce banky se sídlem mimo EU

Praha, 22. května 2017 – Česká národní banka na počátku května udělila vůbec první licenci pobočce banky, která má sídlo v jiné než členské zemi Evropské unie. Touto bankou je Industrial and Commercial Bank of China. Z pohledu Garančního systému finančního trhu se jedná o jedinou pobočku banky, která nemá sídlo v České republice, ale řídí se českým systémem pojištění vkladů.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), jejíž ústředí sídlí v Pekingu, je na základě posledních údajů o výši bilanční sumy největší světovou bankou. Doposud byla v Evropě tato banka zastoupena institucí ICBC Europe S.A. Luxemburg s pobočkami ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a Španělsku. Nyní přibyla pobočka další, a to v České republice. Jejíž ústředí však sídlí přímo v Pekingu.

Na rozdíl od poboček bank, které mají sídlo v členské zemi EU, a které se účastní systémů pojištění vkladů v dané zemi (jako například pobočka polské mBank, holandské ING Bank, ale i pobočka další čínské banky - Bank of China, jejíž evropská centrála má sídlo v Maďarsku), u nově příchozí ICBC je situace odlišná. „Protože se jedná o pobočku s ústředím mimo EU, účastní se českého systému pojištění vkladů. Na českém bankovním trhu je tedy banka ICBC první a jedinou pobočkou banky, která nemá sídlo v České republice, ale řídí se českým systémem pojištění vkladů,“ vysvětluje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová. Vklady klientů pobočky ICBC v Praze jsou tedy pojištěné u Garančního systému finančního trhu a vztahují se na ně stejné podmínky pojištění jako na vklady uložené v českých bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách. Základní limit pojištění činí i v tomto případě 100 000 eur na jednoho klienta u jedné instituce.

Pojištění poboček zahraničních bank se sídlem v EU působících v ČR - vklady v těchto institucích jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má banka sídlo. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů.

Pojištění poboček zahraničních bank se sídlem mimo EU působících v ČR - vklady v těchto institucích jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu a vztahují se na ně stejné podmínky pojištění jako na vklady uložené u českých bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen.


Zpět na seznam aktualit