Aktuality k výplatám náhrad vkladů Sberbank CZ:

 • K 25. březnu bylo vyplaceno 53 287 klientů v celkovém objemu 19,9 mld. Kč
 • Nově je možné požádat o výplatu náhrady vkladů prostřednictvím datové schránky Komerční banky
 • Pokračují výplaty advokátních úschov
 • Upozorňujeme na podvodné telefonáty (nejen) klientům Sberbank CZ

Praha, 28. března 2022 – Garanční systém finančního trhu nadále pokračuje ve výplatách pohledávek z vkladů banky Sberbank CZ, a.s. Dosud bylo vyplaceno 53 287 klientů v celkovém objemu 19,9 mld. Kč.

 • Pokračuje výplata náhrad vkladů uložených na účtech advokátních a notářských úschov
  Garanční systém předal vyplácející bance další data, týkající se výplaty náhrad vkladů uložených v advokátních a notářských úschovách. Součástí předaných dat jsou také vklady, které byly uloženy na jistotních účtech a první část vyřešených reklamací podaných klienty Sberbank CZ, a.s Garančnímu systému. Celkem se jedná o dalších 1 035 klientů, kteří měli u banky vklady v celkovém objemu cca 402 mil. Kč.
 • Žádosti o převod plnění pro výplatu náhrad bezhotovostním převodem nově prostřednictvím datové schránky Komerční banky
  Garanční systém rovněž informuje klienty, že je již možné Žádosti o převod plnění pro výplatu náhrady bezhotovostním převodem zasílat Komerční bance, a.s. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Využije-li klient Sberbank CZ, a.s. tento způsob žádosti o výplatu, musí být tato instrukce opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem Oprávněné osoby. Bezhotovostní převod náhrady Oprávněné osobě provede Komerční banka, a.s. nejpozději třetí pracovní den po doručení instrukce.
 • Podvodné telefonáty (nejen) klientům Sberbank CZ, a.s.
  V posledních dnech několik osob upozornilo Garanční systém na podvodné telefonáty, které zneužívají situaci kolem Sberbank CZ, a.s. a obecně většího zájmu o finanční témata. V telefonátu zazní informace, že klientovi zbývá na účtu Sberbank finanční obnos v řádku několik stokorun a otázka, co s nimi klient hodlá udělat. Dovolaný klient často u této instituce neměl vůbec účet. Smyslem telefonátu je zřejmě vylákat z klientů přihlašovací údaje do jejich internetového bankovnictví.
  Podobné podvodné aktivity se šíří také formou SMS a e-mailem. Podvodníci rozesílají zprávy a žádají klienty bank, aby na webové stránce vyplnili údaje do svého internetového bankovnictví.
  Důrazně všechny klienty bank upozorňujeme, aby po telefonu či mailu a SMS nikdy údaje ke svému internetovému bankovnictví nesdělovali a nepřihlašovali se do bankovnictví prostřednictvím neověřených zpráv a formulářů. Banka respektive bankovní poradce po klientech nikdy nebude po telefonu chtít sdělit přístupové údaje – hesla – k jejich účtu. Stejně tak klienty banka nikdy neosloví k přihlášení do elektronického bankovnictví prostřednictvím formuláře v mailu či SMS.


Zpět na seznam aktualit