Kolik přispívají instituce?

Do Fondu pro řešení krize přispívají nejen finanční instituce již zapojené do systému pojištění vkladů (banky, pobočky bank z jiných než členských států, družstevní záložny a stavební spořitelny), ale i někteří obchodníci s cennými papíry. V případě obtíží některé z nich pak mohou být získané prostředky použity například na poskytnutí záruky, úvěru či dodatečného kapitálu, což v důsledku může vyřešit jejich problematickou finanční situaci a předejít jejich krachu.

Výše příspěvků není zákonem explicitně stanovena, po projednání s Garančním systémem ji určuje Česká národní banka v souladu s Nařízením Evropské Komise . Přitom je povinna zohlednit, že cílový objem majetku v příspěvkovém fondu má představovat 1 % z celkového objemu krytých pohledávek z vkladů s tím, že tento cílový stav musí být dosažen do 31. 12. 2024.

Příspěvek pro rok 2022 stanovila Česká národní banka ve výši 5 035 mil. Kč. Cílem je, aby Fond pro řešení krize ve svém příspěvkovém fondu do 31.12. 2024 nashromáždil částku ve výši přibližně 36 miliard Kč. Tato částka bude každý rok upřesňována Českou národní bankou. Více zde.

Bližší informace o příspěvcích najdete na stránce Pro banky.