Informace poskytnuté na žádost

Garanční systém finančního trhu obdržel dne 10. března 2017 níže uvedenou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o

poskytnutí následujících informací:

1) Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností

NEWTON Media, a.s. (ADRESA: Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ: 28168356,

Městský soud v Praze, odd. B vložka 12446).

2) Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností

Anopress IT, a.s. (ADRESA: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ: 26694484, DIČ:

CZ26694484 DS: qdmcuj3 Městský soud v Praze, odd. B vložka 7642).

3) Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Media

Tenor, spol. s r.o. (ADRESA: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ: 25901800, DIČ:

CZ25901800).

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na uvedenou e-mailovou adresu.

Garanční systém finančního trhu zaslal dne 13. března 2017 následující odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která nám byla doručena elektronicky dne 10. března 2017, Vám podáváme následující informaci.

Se společnostmi, které uvádíte v žádosti, tj.:

- NEWTON Media, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ: 28168356;

- Anopress IT, a.s., se sídlem: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ: 26694484;

- Media Tenor, spol. s r.o., se sídlem: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ: 25901800,

nemá Garanční systém finančního trhu v současné době uzavřenou smlouvu a nezasílá jim žádné objednávky služeb. Vaší žádosti o zaslání kopií smluv a objednávek ve vztahu k uvedeným společnostem tedy nemůžeme z uvedeného důvodu vyhovět.

Na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Garanční systém finančního trhu dne 7. června 2017 níže uvedenou informaci.

Seznam přispívajících institucí do Fondu pro řešení krize v roce 2016 a 2017 (podle abecedy)

- AKCENTA CZ

- AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

- ANO spořitelní družstvo

- Air Bank a.s.

- Artesa, spořitelní družstvo

- ATLANTA SAFE, a.s.

- ATLANTIK finanční trhy, a.s.

- Banka CREDITAS, a.s. (v roce 2016 jako Záložna Creditas, spořitelní družstvo)

- BH Securities, a.s.

- Citfin – Finanční trhy, a.s.

- Citfin, spořitelní družstvo

- Conseq Investment Management, a.s.

- CYRRUS, a.s.

- Česká exportní banka, a.s.

- Česká spořitelna, a.s.

- České spořitelní družstvo

- Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

- Československá obchodní banka, a.s.

- Družstevní záložna Kredit

- Družstevní záložna PSD

- Equa bank a.s.

- ERB bank, a.s. (pouze v roce 2016)

- Expo bank CZ a.s.

- Fio banka, a.s.

- Hypoteční banka, a.s.

- J&T BANKA, a.s.

- Komerční banka, a.s.

- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

- MONETA Money Bank, a.s.

- Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

- Patria Finance, a.s.

- Peněžní dům, spořitelní družstvo

- Pioneer Asset Management, a.s.

- Podnikatelská družstevní záložna

- PPF banka a.s.

- Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

- Raiffeisenbank a.s.

- Roklen360 a.s.

- RSJ, a.s.

- Sberbank CZ, a.s.

- Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- WOOD & Company Financial Services, a.s.

- Wüstenrot hypoteční banka a.s.

- Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.