Oznámení Garančního systému finančního trhu ve věci platby příspěvku do Fondu pojištění vkladů v roce 2016 formou neodvolatelného platebního příslibu

Praha, 17. května 2016 - Garanční systém finančního trhu tímto podle ustanovení § 41cb odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že příspěvek do Fondu pojištění vkladů v roce 2016 není možné hradit ani zčásti formou neodvolatelného platebního příslibu.