O pojištění vkladů a jeho historii

Fond pojištění vkladů byl zřízen zákonem v roce 1994 (zákon č. 156/1994 Sb.) za účelem zajištění stability finančního trhu a institucionálně zastřešil nově zavedené pojištění vkladů, jehož potřebu následný vývoj více než potvrdil. Odpovědnost Fondu od jeho vzniku sahala od výběru příspěvků přes jejich správu až po výplatu případných nároků na náhradu vkladů. Od 1. 1. 2016 tuto odpovědnost přebírá Garanční systém a Fond pojištění vkladů se stává majetkově oddělenou účetní jednotkou Garančního systému.

Do Fondu pojištění vkladů ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice a pobočky bank z jiných než členských zemí EU (seznam přispívajících institucí). V případě, kdy Česká národní banka oznámí, že libovolná z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku takové instituce, vyplatí Garanční systém finančního trhu z Fondu všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR, přičemž novou legislativou je umožněno ve výjimečných případech získat náhradu za vklad přesahující tento limit. Základní výplata náhrad (do limitu 100 000 EUR) musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne.

Bližší praktické informace o pojištění vkladů najdete na stránkách: Co je pojištěno, Kde je pojištěno a Kolik je pojištěno.

Historie Fondu pojištění vkladů

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů ve 22 případech, při kterých poskytl v podobě 18 řádných a 4 dodatečných výplat náhrady vkladatelům 13 bank a 5 družstevních záložen v celkové výši zhruba 45,7 miliard Kč. Celkem Fond pojištění vkladů od svého vzniku vyplatil náhrady více než 350 000 klientům.

Milníky v historii Fondu pojištění vkladů

1995

(duben) - zahájení činnosti kanceláře Fondu pojištění vkladů

1995

krach první banky od počátku existence Fondu (Česká banka, a. s.)

2002

rozšíření pojištění na vklady vedené v cizí měně a navýšení maximálního limitu ze 400 tis. Kč na 25 000 EUR

2003

ČNB označila Union banku za insolventní, Fond zahájil největší výplatu náhrad vkladů ve své historii (12,5 mld. Kč, 130 tisíc klientů)

2006

zapojení družstevních záložen do systémů pojištění vkladů

2008

zrušení 10% spoluúčasti klientů a navýšení maximálního limitu z 25 000 EUR na 50 000 EUR

2009

zahájení příprav přechodu na nový, zrychlený systém výplaty náhrad vkladů z dílny Evropské komise

2011

zvýšení limitu pojistného krytí na 100 000 EUR, zkrácení výplatní lhůty na 20 pracovních dnů

2011

zahájena výplata náhrad vkladů Vojenské družstevní záložny

2012

zahájena výplata náhrad vkladů UNIBON, spořitelního a úvěrního družstva

2013

zahájena výplata náhrad vkladů Úvěrního družstva PDW, Praha

2014

zahájena výplata náhrad vkladů Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci, celkově bylo téměř 14 000 klientům vyplaceno více než 12 mld. Kč

2015

20 let existence Fondu pojištění vkladů

2016

transformace Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu

2016

(1. června) ‒ zkrácení lhůty pro zahájení výplat náhrad vkladů z 20 pracovních dnů na 7 pracovních dnů

2017

vyplácející bankou se stala Česká spořitelna, a.s.