Pro média

Dne 1. ledna 2016 došlo ke změně stávajícího Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu (nebo také „Garanční systém“ či „GSFT“) na základě zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Garanční systém finančního trhu zastřešuje pojištění klientských vkladů – převzal tedy funkce, které do konce roku 2015 vykonával Fond pojištění vkladů (ten se stal účetní jednotkou v rámci Garančního systému). Dále Garanční systém zastřešuje správu nově zřízeného Fondu pro řešení krize (který je také účetní jednotkou Garančního systému).

V rámci systému pojištění vkladů jsou pojištěny zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištění vkladů u GSFT garantuje náhrady za vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR a u poboček bank ze zemí mimo EU ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající částce 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. V určitých zákonem stanovených případech dochází dle nové úpravy pojištění vkladů ke zvýšení uvedené maximální výše náhrady. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, které mají sídlo v zemích Evropské unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v zemi sídla zahraniční banky. Případnou náhradu za vklady klientům těchto poboček bude v budoucnu provádět Garanční systém finančního trhu na základě pokynů a na účet zahraničního systému pojištění vkladů.

Garanční systém finančního trhu je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí, a tříčlennou výkonnou radou, která je statutárním orgánem.

TISKOVÉ ZPRÁVY

KONTAKTY PRO MÉDIA

Další informace vám rádi poskytneme na těchto adresách:

Ing. Renáta Kadlecová
Výkonná ředitelka GSFT
Tel.: (+420) 234 767 676
Mob.: (+420) 732 818 488
E-mail: email

Zdeňka Učňová
AC&C Public Relations
Tel.:(+420) 736 751 168
E-mail: email

MILNÍKY V HISTORII

1995

(duben) - zahájení činnosti kanceláře Fondu pojištění vkladů

1995

krach první banky od počátku existence Fondu (Česká banka, a. s.)

2002

rozšíření pojištění na vklady vedené v cizí měně a navýšení maximálního limitu ze 400 tis. Kč na 25 000 EUR

2003

ČNB označila Union banku za insolventní, Fond zahájil největší výplatu náhrad vkladů ve své historii (12,5 mld. Kč, 130 tisíc klientů)

2006

zapojení družstevních záložen do systémů pojištění vkladů

2008

zrušení 10% spoluúčasti klientů a navýšení maximálního limitu z 25 000 EUR na 50 000 EUR

2009

zahájení příprav přechodu na nový, zrychlený systém výplaty náhrad vkladů z dílny Evropské komise

2011

zvýšení limitu pojistného krytí na 100 000 EUR, zkrácení výplatní lhůty na 20 pracovních dnů

2011

zahájena výplata náhrad vkladů Vojenské družstevní záložny

2012

zahájena výplata náhrad vkladů UNIBON, spořitelního a úvěrního družstva

2013

zahájena výplata náhrad vkladů Úvěrního družstva PDW, Praha

2014

zahájena výplata náhrad vkladů Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci, celkově bylo téměř 14 000 klientům vyplaceno více než 12 mld. Kč

2015

20 let existence Fondu pojištění vkladů

2016

transformace Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu

2016

(1. června) ‒ zkrácení lhůty pro zahájení výplat náhrad vkladů z 20 pracovních dnů na 7 pracovních dnů

2017

vyplácející bankou se stala Česká spořitelna, a.s.