Pro banky

Podle legislativy platné od 1. 1. 2016 přispívají banky a další finanční instituce do dvou fondů spravovaných Garančním systémem.

Bližší informace najdete na příslušné stránce pro Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize.