Legislativa

Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 přeměnou z Fondu pojištění vkladů na základě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb.). V souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech byla navazujícím zákonem č. 375/2015 Sb. upravena řada zákonů, přičemž největší změnou prošel zákon o bankách.

Česká legislativní úprava nového rámce pro zajištění stability finančních trhů vychází ze dvou klíčových evropských předpisů. Prvním je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Tato směrnice je známa pod anglickým názvem Bank Recovery and Resolution Directive a zkratkou BRRD. Druhým předpisem je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů, která je též známa pod anglickým názvem Deposit Guarantee Scheme Directive a zkratkou DGSD.

Níže jsou uvedeny odkazy na stránky s vybranými legislativními normami, vztahujícími se k činnosti Garančního systému:

K oblasti pojištění vkladů se dále vztahují následující předpisy:

K oblasti mechanismů pro řešení krize se dále vztahují následující předpisy: