Kolik přispívají instituce?

Do Fondu pro řešení krize přispívají nejen finanční instituce již zapojené do systému pojištění vkladů (banky, pobočky bank z jiných než členských států, družstevní záložny a stavební spořitelny), ale i někteří obchodníci s cennými papíry. V případě obtíží některé z nich pak mohou být získané prostředky použity například na poskytnutí záruky, úvěru či dodatečného kapitálu, což v důsledku může vyřešit jejich problematickou finanční situaci a předejít jejich krachu.

Výše příspěvků není zákonem explicitně stanovena, po projednání s Garančním systémem ji určuje Česká národní banka v souladu s Nařízením Evropské Komise . Přitom je povinna zohlednit, že cílový objem majetku v příspěvkovém fondu má představovat 1 % z celkového objemu krytých pohledávek z vkladů s tím, že tento cílový stav musí být dosažen do 31. 12. 2024.

Příspěvek pro rok 2018 stanovila Česká národní banka ve výši 3 111 mil. Kč. Cílem je, aby Fond pro řešení krize ve svém příspěvkovém fondu do 31.12. 2024 nashromáždil částku ve výši přibližně 25 miliard Kč.

Bližší informace o příspěvcích najdete na stránce Pro banky.