Bank, takarékszövetkezet vagy lakás-takarékpénztár csődje esetén követendő eljárás

0-dik nap (=fordulónap)

  • a Cseh Nemzeti Bank közleményének kiadása arról, hogy a pénzintézet nem képes teljesíteni kötelezettségeit ügyfeleivel szemben, vagy a pénzintézet csődjéről hozott bírósági határozat.
  • A Garanciarendszer jelentést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a betéteseket, és elindítja a kártérítések kifizetésének előkészítését

1-3. nap

  • A csődbe ment intézet a Garanciarendszerrel együttműködve elkészíti a dokumentumokat a kártalanítások kifizetéséhez

4-6. nap

  • A Garanciarendszer ellenőrzi az átadott dokumentumokat, és átadja azokat a kifizető banknak
  • A Garanciarendszer tájékoztatja a betétest a kártalanítás kifizetésének helyéről, módjáról és kezdetének időpontjáról

7. nap – a betétek utáni kártérítések kifizetésének kezdete

  • A betétes felveheti megtakarításait a kifizető bankban.

A kártalanítások kifizetése a kezdeti dátumától számított 3 évig fut (azaz, a kártalanítások kifizetésének kezdeti dátumától egészen a 3 éves elévülési idő leteltéig a betétes bármikor felveheti a kártalanítás összegét).

Mit kell tennem, hogy a kártérítést felvehessem?

  • - A betét alap-kártérítésének felvételéhez elegendő elmenni a kifizető bank (Česká spořitelna, a.s. /Cseh Takarékpénztár Rt./) kijelölt fiókjába, és bemutatni a személyi igazolványt vagy az útlevelet.
  • Természetes személy – vállalkozó betétének kártalanításához ezen kívül be kell mutatni a vállalkozói nyilvántartás kivonatát, jogi személy kártalanításához pedig a cégkivonatot / más nyilvántartás kivonatát is.