Alapvető információk a betétbiztosításról

Ki a biztosított?

Természetes és jogi személyek betétjei biztosítottak (az alább felsorolt kivételeken kívül).

Mi az, ami biztosított

 • A folyószámlákon elhelyezett betétek
 • A magtakarítási számlákon elhelyezett betétek
 • A határidős számlákon elhelyezett betétek
 • A betétszámlákon és a betétkönyvekben, stb. elhelyezett betétek

A cseh koronában és a külföldi valutákban vezetett betétek is biztosítottak.

Mi az, ami nem biztosított

 • A váltók és más értékpapírok (pl. részvények, kötvények, befektetési jegyek)
 • Bankok betétei (bankközi betétek), takarék- és, hitelszövetkezetek, értékpapír-kereskedők, pénzügyi intézmények (pl. befektetési társaságok, nyugdíj-társaságok), biztosítók, viszontbiztosítók és egészségbiztosítók betétei. A betétbiztosítás tehát nem vonatkozik a nyugdíj-takarékosságra, a kiegészítő nyugdíj-takarékosságra, az életbiztosításra, és a tőke-biztosításra
 • Az állami betétek
 • Alárendelt hitelek (betétek, amelyeket a biztosított intézet jogosult részben saját tőkéjébe bevonni)
 • Feltölthető, számlához nem kötött, elektronikus pénz formájában kiadott fizetési kártyák (pl. Blesk pénztárca, Cool kártya, Napka, my paysafecard, és hasonlók)
 • Olyan betétekre vonatkozó követelések, amelyek jogerős ítélet szerint pénzmosás szándékosan elkövetett bűncselekményéből származnak, amennyiben azokat nem foglalták le a bűncselekmények áldozatai javára
 • Takarékszövetkezeti tagi betétek (tagi alapbetétek és további tagi betétek, a takarék- és hitelszövetkezetekről szóló, többször módosított 87/1995 Sb. sz. törvény 4b § értelmében)
 • Olyan területi önkormányzati egység betétei, amelynek adóbevételei meghaladják az 500 000 eurónak megfelelő összeget

Mennyi az, ami biztosított

 • A betét 100 %-a biztosított, alapösszegben azonban egy ügyfél esetében, egy intézménynél 100 000 EUR-nak megfelelő egyenértékig.

Hol történik a biztosítás

 • - A Cseh Köztársaságban székhellyel rendelkező bankoknál, lakás-takarékpénztáraknál és takarékszövetkezeteknél, valamint nem EU-tagállamban székhellyel rendelkező bankfiókokban vezetett betétek biztosítása a Pénzpiaci Garanciarendszernél történik.
 • Abban az esetben, ha EU-tagállamban székhellyel rendelkező külföldi bankok (például mBank, ING Bank) cseh piacon működő fiókjaiban vezetett betétekről van szó, ezek biztosítása azon ország jogszabályai szerint történik, ahol az anyabank székhelye található. Ha egy ilyen bank menne csődbe, az e bankoknál elhelyezett betétekből eredő követelések kifizetését a Cseh Köztársaság területén szintén a Pénzpiaci Garanciarendszer biztosítja, mégpedig az adott bank székhelye szerinti ország követelésbiztosítási rendszerét üzemeltető személy utasításai alapján. A Garanciarendszer információkat is szolgáltat, és a külföldi betétbiztosítási rendszer üzemeltetője nevében fogadja az írásos beadványokat.

Hogyan jön létre a biztosítás?

A bankban, lakás-takarékpénztárban vagy takarékszövetkezetben elhelyezett betét a számlára történt elhelyezése után automatikusan biztosított. Így nem szükséges igényelni a biztosítást, vagy kitölteni bármilyen szerződést. A biztosítást az adott pénzintézet fedezi, rendszeres éves hozzájárulás formájában.